< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звітність й аудиторські правила

Нідерланди приєдналися до правил звітності, прийнятих і затверджених ЄС у 1984 р. (Forth Directive), у яких визначено основні вимоги до річних фінансових звітів, бухгалтерські правила, порядок формування резервів і фінансового контролю, а також стандарти балансових рахунків і звітів про прибутки та збитки. Характер правового регулювання залежить від розміру компанії. Закон виділяє три типи компаній:

  • • Малі компанії: чистий оборот до 8 млн гульденів, сума балансу до 4 млн гульденів, кількість службовців до 50 осіб.
  • • Середні компанії: чистий оборот до 35 млн гульденів, сума балансу до 17 млн гульденів кількість службовців до 250.
  • • Великі компанії (сюди належать компанії, що не потрапили в першу і другу групи).

Залежно від розміру компанії закон висуває різні вимоги до обсягу і характеру звітності фірми. Малі компанії не зобов'язані утримувати аудитора і це характерно також для компаній, що контролюються материнською фірмою в одній із країн ЄС. Усі компанії мають пред'являти фінансові звіти і бухгалтерські книги у відповідну Торговельну палату.

Ставка прибуткового податку на корпорації в Нідерландах становить 40 % на суму до 250 тис. гульденів і 35 % на доходи, що перевищують 250 тис. гульденів. При цьому доходи від основної діяльності і доходи на капітал обкладають податком однаково (якщо вони отримані в Нідерландах), у протилежному випадку, як зазначено вище, надають податкові пільги. Операційні видатки віднімають від валового доходу за умови, що вони здійснені на законних підставах. Процедура реєстрації компанії вимагає певних витрат. Найбільші видатки припадають на оплату послуг нотаріуса, фіксована ставка яких відсутня. Мінімальну ставку зазвичай визначають на основі розміру дозволеного пайового капіталу, однак вона залежить від здійсненого нотаріусом обсягу роботи. Певний збір стягують при реєстрації компанії в місцевій Торговельній палаті. Він становить 1 % від сплаченого пайового капіталу. Отже, приблизна оцінка загальних витрат на створення фірми з пайовим капіталом у 40 тис. гульденів становить 7 тис. гульденів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >