Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ Характеристика логістики Макро- і мікрологістика Концепція логістики Завдання і цілі логістики Логістичні системи Форми логістичних утворень за кордоном Перспективи використання логістики в Україні ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Форми організації суспільного виробництва Концентрація виробництва Спеціалізація виробництва Конверсія Кооперування виробництва Комбінування виробництва Диверсифікація виробництва ЛОГІСТИКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Цілі і шляхи підвищення організації матеріальних потоків у виробництві Розробка плану кооперованих поставок технологічних заготівок, вузлів і деталей машин Організація і контроль витрат матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві Використання дерев рішень в проектування товару Перехід до виробництва Стратегія процесів Три типи процесу ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА Сутність закупівельної логістики Задачі і функції закупівельної логістики Механізм функціонування закупівельної логістики Діяльність відділу матеріально-технічного постачання (МТП) ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ Необхідність утримання виробничих запасів і збутових запасів готової продукції Призначення і типи запасів Функції запасів Управління запасами Мінімізація запасів ЛОГІСТИКА ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ Загальна характеристика транспортної логістики Роль транспорту в логістиці Матеріально-технічна база залізничного транспорту Водний транспорт Автомобільний транспорт Термін доставки вантажу різними видами транспорту Ранжування видів транспорту Організація централізованих перевезень ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ Класифікація складів Короткі відомості про складське господарство ЛОГІСТИКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ Сутність логістики інформаційних потоків Гармонізаційна система товарних найменувань Умовне позначення і маркіровка матеріалів, штрихове кодування продукції ЛОГІСТИКА РОЗПОДІЛУ ТА ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС Збут (розподіл) і стратегія розміщення (розподільча логістика) Методи стратегії розміщення Стратегія розміщення для сервісних підприємств Стратегія сервісних процесів ЦІНИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ Цінові стратегії в логістиці Механізм формування ціни Знижки і надбавки в світовій торгівлі ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Вимоги до організації і управління матеріальними потоками Стратегія інвестування Визначення потужності (підприємства) виробництва ПЛАНУВАННЯ МТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАПАСІВ (МТЗ) Процеси планування Сутність агрегатного планування Стратегія при агрегатному плануванні Агрегатне планування в сервісі Ієрархічні системи планування Планування потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP) Моделювання потреби в запасах Достоїнства системи MRP Структура системи MRP Відновлення і поточні зміни в плані Техніка визначення розміру партії Планування потужності виробництв і потреби в матеріалах (MRP2) Планування розподілу ресурсів (DRP)
 
Наст >