< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Логістика привнесла в управління діяльністю суб'єктів ринку новий підхід, раніше не відомий виробництву (особливо в радянський період), – орієнтацію на споживача, на якість його обслуговування в частині поставок. Не просто облік у виробництві коливань попиту, але виробництво відповідно до стандарту якості обслуговування споживачів, – це те, що відрізняє сучасний логістичний підхід до управління процесами, підхід, який переносить маркетингову концепцію виробництва з області теорії в область практичного менеджменту підприємства.

Виробничий і операційний менеджмент привніс в управління діяльністю учасників ринку (продавців, покупців, посередників) щонайпотужніший інструментарій, раніше не відомий сфері обігу – систему методів ухвалення стратегічних, тактичних і оперативних рішень в області операційної діяльності, що забезпечують ефективну організацію, планування і управління всіма робочими процесами з їх диференціацією до рівня кожної операції над кожним елементом матеріального потоку. Накопичений і перевірений багаторічною виробничою практикою різноманітний і надійний арсенал економіко-математичних методів і моделей з успіхом став використовуватися не тільки для мінімізації витрат виробництва, але загальних логістичних витрат по всьому ланцюжку доведення товару від джерела до покупця – при заданому ринком рівні обслуговування.

Логістичний менеджмент, використовуючи методи операційного менеджменту в управлінні підприємством, забезпечує виконання всіх робочих процесів з мінімальними загальними витратами – витратами на виробництво продукції, включаючи закупівлю матеріалів і розподіл готової продукції з доставкою споживачу.

Сучасний досягнутий рівень організації, планування і управління у всіх областях виробничої діяльності підлеглий концепції "Just – In – Time" (або JIT): все закупляти, виробляти і поставляти споживачу "точно в строю).

Концепція виробництва JIT припускає організацію поставок малими партіями, але з великою частотою; обмеження коливань продуктивності, але з періодичним переглядом її допустимих меж; створення в точках серед ланцюгового сполучення виробничих запасів, але з мінімізацією їх розміру виходячи з частоти і обсягу поставок, надійності постачальників. Це вимагає впорядкування в режимі функціонування і взаємодії всіх структуроутворюючих елементів виробничої системи в певний логістичний ланцюг.

Логістичний ланцюг дозволяє нам виділити три основні ланки, які мають відносну функціональну незалежність (процесів, які відносно здійснюються в цих ланках):

  • – закупівля/постачання;
  • – виробництво;
  • – збут/розподіл.

Розробки/дослідження – починають виробничий процес, утворюючи джерело необхідних відомостей (інформаційного потоку) для ринку закупівель/постачальників.

Сервісне обслуговування – закінчує виробничий процес, задовольняючи повністю всі потреби ринку збуту / клієнта аж до утилізації відходів.

Розвиток виробничого процесу уздовж логістичного ланцюга відбувається з використанням інструментарію, який відноситься в основному до методів і моделей, що використовуються в рамках виробничого і операційного менеджменту і тим самим піднімає логістику на рівень вирішення практичних задач.

Методологія логістики дозволяє здійснити системну реалізацію складних виробничих систем. Вона озброює нас методами підвищення організації виробничих систем і дозволяє ефективно завоювати конкурентні переваги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >