< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання дерев рішень в проектування товару

Дерево рішень – це засіб, що використовується для нових вирішень оформлення товару, а також для широкого ряду інших проблем управління. Воно особливо корисне, коли є ряд рішень і різні результати, які ведуть до рішень, залежних від інших результатів. Щоб створити дерево рішень, необхідно використати процедуру, що описана нижче:

  • 1. Переконаємося, що всі можливі альтернативи і стани природи включені в дерево рішень. Вони повинні включати і альтернативу "нічого не робити".
  • 2. Результат в грошовому виразі вводиться в кінці кожної гілки, це місце оцінки виплати по досягненню мети цієї гілки.
  • 3. Мета полягає у визначенні очікуваного значення виплати (витрат) при кожній дії. Починаємо з кінця дерева (з правої сторони), далі, працюючи у напрямку до початку дерева вліво, розглядаємо значення витрат на кожному кроці і "відсікаємо" альтернативи, які не є кращими в порівнянні з syшими в одному і тому ж випадку.

Приклад 1 описує використання дерева рішень в доповнення до розробки товару.

ПРИКЛАД 1

Виробник напівпровідників розглядає можливість виробництва і маркетингу мікропроцесора. Цей проект вимагає або замовити складну CAD/CAM-систему, або найняти і навчити інженерів. Ринок цього продукту може бути сприятливим і несприятливим. Звичайно, є ще альтернатива "нічого не робити".

При сприятливому ринку продано буде 25 тис. мікропроцесорів по 100 грн кожний, при несприятливому ринку – 8 тис. мікропроцесорів. Витрати на CAD/CAM-системи дорівнюють 500 000 грн, але найняти і навчити трьох нових інженерів – 375 000 грн. Проте витрати на виробництво впадуть з 50 грн за одиницю без CAD/CAM-системи до 40 грн з її використанням. Ефективність сприятливого результату – 0,4, іншого – 0,6 (рис. 3.2).

Дерево прийняття рішень про доцільність проектування товару

Рис. 3.2. Дерево прийняття рішень про доцільність проектування товару

Очікувані значення в грошовому виразі (EMV) розраховуються на кожному кроці дерева рішень. Для верхньої гілки (закупівлі CAD/CAM-системи)

Це результати, які одержить ВАТ "Випробувач" при закупівлі CAD/CAM-системи.

Очікувані значення, коли узяті на роботу і навчені нові інженери, реалізує наступна гілка:

EMV (найом і навчання інженерів) – 0,4 × 875 000 грн + 0,6 × 25 000 грн =365 000 грн

Таким чином, верхня гілка має найбільше очікуване значення (EMV 388 000 грн в порівнянні з 365 000 грн) і представляє якнайкраще рішення. Менеджер повинен купити CAD/CAM-систему.

Дерево рішень – це могутній інструмент, тому що воно визначає послідовність рішень, тобто менеджер може ухвалювати рішення, аналізувати стан природи, який з'явився і визначити доступні альтернативи, задані кожним із станів природи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >