< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегія процесів

В попередньому розділі ми розглядали необхідність відбору, визначення і проектування товарів. Ми також звернулися до процесу виробництва цих товарів. Головне рішення для операційного менеджера – знайти кращий шлях до процесу виробництва. Цей розділ показує шляхи, що допомагають менеджерам визначити стратегії процесів.

Стратегія процесу – це підхід, який використовує підприємство для перетворення ресурсів в товари і послуги. Об'єктом стратегії процесу є знаходження шляху виробництва товарів, які задовольняють потреби покупців і відповідають специфіці виробництва по ціні і іншим управлінським критеріям. Відібраний процес матиме довготривалий ефект за такими критеріями, як гнучкість, ціна і якість вироблених товарів. Отже, багато стратегій підприємства визначаються часом, який витрачено на ухвалення рішень про вибір процесу. Виплати для ефективного процесу, відібраного як пріоритетне виробництво, багато більші, ніж зусилля, що затрачують пізніше для удосконалення незадовільного процесу.

Три типи процесу

Сфокусований на процесі. Більш 75% виробництв в країнах Заходу виконується в дуже малих обсягах або партіях різноманітних товарів – це так звані "замовлення на виготовлення", Малий обсяг товарів може бути диверсифікованим, тобто різноманітним. Такі малі обсяги, висока різноманітність процесів також відомі під назвою "переможного процесу" (технологічна спеціалізація). Здатність виробництва, що дозволяє організуватися навколо такого процесу, дає нам стратегію, що сфокусована на процесі.

Сфокусований на продукті. Високий обсяг виробництва, і мала різноманітність процесів характеризують процеси, сфокусовані на продукті. Можливості виробництва організовуватися навколо товарів. Ці процеси також називаються тривалими, безперервними процесами. Вони мають дуже довгий, тривалий період виробництва одного і того ж товару, звідси їх назва. Такі товари, як скло, папір, електричні лампи, гайки і болти виробляються із застосуванням цих процесів. Тільки з використанням стандартизації і контролю якості підприємства можуть використовувати процеси для виробництва таких товарів. Організація виробництва електричних ламп або макаронів день за днем здійснюється навколо одного товару. Такому підприємству властива здатність до стандартизації і, головне, – до забезпечення якості, на відміну від підприємства, яке виробляє унікальні продукти щодня.

Процеси, що повторюються. Виробництва, що займають проміжне положення між тривалими і змінними процесами, – це процеси, що повторюються. Процеси, що повторюються, використовують модулі. Модулі – це частини і компоненти, попередньо вироблених, часто з використанням тривалих процесів.

Лінія з процесами, що повторюються, – класичний складальний конвеєр. Процеси, що повторюються, широко використовуються, у тому числі складальні конвеєри для всіх автомобілів. Стратегія, що повторюється, більш структурована і послідовна, ніж стратегія роботи на замовлення.

Ресторан швидкого обслуговування – ось приклад повторювального процесу, що використовує модулі. Цей тип виробництва більш, ніж тривалі процеси, бере до уваги в даний момент склад споживання; певні складові (наприклад, м'ясо, сири, соус, томат, цибуля) з'єднуються в продукт, званий чизбургер. У такий спосіб підприємство має як економічну перевагу від тривалих процесів (коли багато модулів наперед виготовлено), так і купівельну перевагу від малих обсягів і високої різноманітності моделей.

Табл. 3.1 містить головні характеристики по обсягах, різноманітності трьох видів процесів.

Таблиця 3.1.

Порівняльні характеристики процесу з малим обсягом і високою різноманітністю, процесу, що повторюється, і процес з високим обсягом і малою різноманітністю

Сфокусований на процесі

Процес, що повторюється

Сфокусований на продукті

1 Мала кількість і велика

різноманітність

товарів

Звичайно стандартизовані товари з вибором того, що проводитиметься з модулів.

Велика кількість і мала різноманітність товарів

2 Використовується обладнання універсальне, а не спеціалізованого призначення

Спеціальне обладнання і оснащення використовуються як додаткові на складальних конвеєрах

Використовується обладнання спеціальне, а не загального призначення

3 Працівники повинні бути більш широко підготовлені

Працівники повинні бути достатньо добре навчені

Працівники повинні бути менш широко підготовлені

4 Повинно бути багато робочих інструкцій, оскільки кожного разу робота видозмінюється

Операції, що повторюються, зменшують зміни в робочих інструкціях

наряд-замовлень і робочих інструкцій мало, оскільки вони стандартні

5 Запаси матеріалів високі по відношенню до обсягу виробництва

Техніка JIT (...)використовується для контролю за запасами

Запаси матеріалів низькі по відношенню до обсягу виробництва

6 незавершене виробництво високе по відношенню до виходу

Техніка JIТ використовується для контролю за виробництвом

Незавершене виробництво мале по відношенню до виходу

7 Повільний рух предметів обробки через підприємство

Рух, що вимірюється в годинах і днях

Швидкий рух предметів обробки є типовим

8 Заготівки рухаються через малу кількість обладнання

Заготівки транспортуються конвеєром, транспортними засобами, у тому числі АТС

Матеріали транспортуються по сполучних трубах, матеріалопроводам і тощо.

9 Достатні обсяги сховищ є типовими

Середні або малі місця сховищ

Зберігання, побудоване навкруги обладнання, машин, продуктових потоків

10 Кінцева продукція звичайно виготовляється по порядку і не зберігається

Кінцева продукція виготовляється на основі частих прогнозів

Кінцева продукція звичайно виготовляється на основі прогнозів і зберігається

11 Розклад, орієнтований на порядок запуску є комплексним, і, переважно, пов'язаний із співвідношенням продажів, запасів, потужності і обслуговуванням замовників

Розклад, орієнтований на тимчасові характеристики, часто охоплює операції і обладнання різних моделей, а також вибір варіантів модулів за прогнозами попиту

Розклад, орієнтований на тимчасові характеристики, що встановлюють прості переважаючі зв'язки з випуском, достатні для забезпечення прогнозованих продажів

12 Фіксовані ціни з можливою тенденцією до зменшення і висока ціна будь-яких змін

Фіксовані ціни, залежні від виробничої потужності

Фіксовані ціни з можливою тенденцією до збільшення і низька ціна будь-яких змін

13 Ціноутворення – часто виконувана процедура, оцінює в основному роботу, але ціна часто стає фактично відомою тільки після закінчення роботи

Ціна звичайно відома, хоча переважно на основі експериментальних даних

Внаслідок фіксації високої ціни, ціна залежить від можливості продажу товару

Порівняння стратегій процесів. Табл. 3.2 продовжує порівняння трьох стратегій процесів, які ми вже описали, і підсумовує їх співвідношення. Ліва вертикальна вісь рис. 3.3 показує обсяг випуску і різноманітність товарів. На діаграмі ми показуємо тип операцій, які існують в кожній із стратегій процесів. Підприємство повинно оперувати у межах позначеної діагоналі. Оцінюючи табл. 3.2 з погляду функціонування, наприклад, ресторану, в лівому верхньому кутку ми матимемо ресторан, що пропонує вишукані блюда, а далі вниз по діагоналі ми знаходитимемо ресторани з обмеженим меню, де використовується більш спеціалізоване обладнання і стандартні прийоми. Продовжуючи приклад з виготовленням їжі і рухаючись вниз по діагоналі, прийдемо до виробництва з свіжозаморожених напівфабрикатів, що доставляються в ресторан, які необхідно тільки розігріти і подати на стіл.

Нижній рівень на табл. 3.2 показує, що використання в процесі обладнання часто складає від 5 до 25%. Використання більш 15% переміщає рух управо, до стратегії тривалих процесів. Використання устаткування – це міра ефективності виробництва. Вона часто високо корелює з величиною капіталу, вартістю робочої сили і використанням робітників. Рух до процесів або процесів, сфокусованих на продуктах, що повторюються, може привести до значних економічних результатів. Ідея рухатися управо, як можливість впливати на ціни приводить до необхідності змінювати продукт. Рух управо, до тривалих процесів, бажаний, якщо грошові потоки достатні і ризик зменшення попиту незначний або необхідність варіантів товару може бути підтримана.

Комбіноване виробництво, що долає коливання попиту

Рис. 3.3 Комбіноване виробництво, що долає коливання попиту

Машини, обладнання і технології. Вибір машин і обладнання для виробничого процесу також вимагає обговорення проблем якості, потужності і гнучкості. Операційний персонал розробляє документацію, в якій відображається потужність і необхідний розмір виробництва.

Один з цих чинників може бути визначальним чинником, що має відношення до використання процесу. Альтернативи методів виробництва розглядаються операційними менеджерами в госпіталях, ресторанах або на промислових підприємствах. Таким чином, операційні менеджери мають відношення, по-перше, до ефективного лідерства, оскільки вони можуть приносити нові процеси в їх організації; по-друге, до змін технологій в тому порядку, коли нові процеси було б слід обговорювати; по-третє, до версій в аналітичних процедурах, об'єктивно оцінюючи вибір рішень.

Таблиця 3.2.

Орієнтири в стратегіях процесів

Обсяг і асортимент товарів

Стратегія, сфокусована на процесі (змінний процес)

Процеси, що повторюються (модульний процес)

Стратегія, сфокусована на продукті (тривалий процес)

Одна або мала кількість одиниць товару

Проекти

Стратегії нескладні (фіксовані вкладення і витрати, викликані переходом до виробництва іншого продукту високі)

Дуже маленький випуск, висока різноманітність

Витрати на виготовлення (технічна спеціалізація)

Середній випуск, середня різноманітність

незв'язані повторення

Тривалий випуск, середня різноманітність

Зв'язані повторення

Дуже тривалий випуск, зміна в параметрах (якість, розмір, товщина тощо)

Прості стратегії (змінні витрати високі)

Тривалі процеси

Використання устаткування %

Від 5 до 25

Від 20 до 75

Від 70 до 80

Вибираючи кращу стратегію для підприємства, потрібно розуміти специфічні особливості його виробництва, управлінські процеси і технологію. Хоча вивчення специфіки виробництва і їх технологій залишається за межами книги, знайомство з ними наводить на думку, що підприємства, що не використовують інвестиційні процеси і високотехнологічні компоненти, прийдуть до втрати конкурентної переваги. Відбір підходів, таких як інвестування, виробничий процес, може забезпечити унікальну перевагу. Відбір машин і обладнання може також дати конкурентну перевагу. Багато підприємств, наприклад, розвивають унікальну техніку і обладнання, що забезпечує їм перевагу. Ця перевага може мати результат в підвищенні гнучкості задоволення купівельних потреб, в зниженні ціни і підвищенні якості. В усякому разі, конкурентна перевага для виграшу на ринку полягатиме в постійному розвитку і вдосконаленні виробництва і управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >