< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛОГІСТИКА РОЗПОДІЛУ ТА ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС

Збут (розподіл) і стратегія розміщення (розподільча логістика)

Вибираючи своє місцерозташування, підприємство несе самі довготривалі витрати і забезпечує тривалий дохід як результат діяльності на вибраному місці. Тому розміщення впливає на розподіл (на схему розподільної мережі). Побудова розподільчої системи починається з розміщення виробництва, а далі розглядаються місцерозташування виробничих складів, складів оптової торгівлі, щодо мережі магазинів роздрібної торгівлі, вибирається система доставки, тобто визначається транспортна мережа і розв'язується цілий ряд інших питань в рамках розподільчої логістики. В цьому розділі ми розглянемо тільки ті питання, які визначають створення розподільчої мережі. Почнемо з розміщення.

Розміщення є критичною умовою для величини постійних і змінних витрат як для тих підприємств, що виробляють продукцію так і для сервісних фірм.

Залежно від продукту, що виготовляється, і типу виробництва, або від виду сервісу, транспортні витрати на доставку до місць реалізації можуть досягати 25% ціни реалізації. Це четверта частина доходу підприємств може виявитися якраз необхідною, наприклад, щоб покрити витрати на фрахт за доставку сировини, необхідної для виробництва продукту.

Серед інших витрат, на величину яких впливає розміщення підприємства, є податки, заробітна платня і витрати на матеріали, а також інших витрат, пов'язаних з виробництвом.

Невдалий вибір розміщення підприємства може змінювати витрати на виробництво і розподіл, збільшуючи їх до 10% від величини загальних витрат.

Пониження витрат виробництва в результаті знаходження оптимального його місцерозташування на 10% може виявитися більш легким шляхом зменшення виробничих витрат на ті ж 10%, які може принести вдосконалення всієї системи менеджменту на підприємстві.

Одного разу здійснені менеджером витрати, що визначені специфікою місцерозташування, проявляють себе тривалий час і зменшити їх дуже важко. Наприклад, якщо нове розташування заводу знаходиться в регіоні з високою вартістю енергоресурсів, то навіть менеджмент, який володіє передовою стратегією використання енергетичних ресурсів, не одержить стартової переваги. Те ж справедливе і для хорошої стратегії найму працівників, якщо праця у вибраному для виробництва регіоні характеризується високою оплатою, то навіть працівник, що відрізняється низькою трудовою етикою або продуктивністю праці буде мати високий рівень заробітної плати.

Отже велика і копітка робота щодо пошуку оптимального розміщення підприємства може бути різновидом інвестування.

Розглянемо у комплексі розміщення підприємств сервісу разом із заводами і складами.

Розвиток стратегії розміщення залежить від типу підприємства.

Аналіз рішення щодо розміщення підприємства, фокусується на мінімізації витрат виробництва; підприємства роздрібної торгівлі і організації професійного сервісу фокусують свою увагу на величині валового доходу (виручки).

Розміщення складів може визначатися в залежності від величини витрат і швидкості доставки.

Таким чином, об'єктом стратегії розміщення є величина прибутку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >