< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи стратегії розміщення

Відомі і використовуються чотири головні методи для вирішення питання розміщення.

 • 1. Методи вагових оцінок. Вони базуються на:
  • а) визначенні граничних значень для різних чинників;
  • б) визначенні значних матеріальних витрат (податки, земля, праця);
  • в) дослідженні і оцінці нематеріальних витрат;
  • г) розгляді витрат в короткострокових і довгострокових періодах.
 • 2. Методи беззбиткового розміщення (методи аналізу точки критичних співвідношень) – спеціальна ситуація беззбиткового аналізу і карти перетинів.
 • 3. Метод центра гравітації – математична процедура, яка використовується для знаходження місця розміщення одиничного складу, обслуговуючого певне число сховищ або точок роздрібної торгівлі.
 • 4. Транспортний метод – метод лінійного програмування, який базується на техніці "споживачі – виробники".

До обговорення перерахованих методів, ми розглянемо деякі особливості, що відносяться до розміщення.

Стратегія розміщення для сервісних підприємств

В той час, як фокус розміщення у виробничому секторі зосереджений на мінімізації витрат, в секторі сервісу він зосереджений на максимізації виручки. Це пов'язано з тим, що виробничі витрати дуже значні для різних місць розміщення в той час, як витрати сервісних підприємств знаходяться усередині ринку і, як правило, невеликі. Тому для сервісних підприємств специфіка розміщення їх більше впливає на величину доходу, ніж на їх витрати. Це означає, що фокус розміщення для сервісу повинен бути зосереджений на розмаху бізнесу і величині виручки. Існує вісім основних компонентів обсягу і виручки для сервісних підприємств. Вони наступні:

 • 1. Закупівельна спроможність споживачів на обслуговуваній території.
 • 2. Сумісність образу і сервісу підприємства з демографічною ситуацією на обслуговуваній фірмою території.
 • 3. Конкуренція на території.
 • 4. Якість конкуренції.
 • 5. Унікальні особливості розміщення підприємства і конкурентів.
 • 6. Фізичні оцінки рівня обслуговування підприємства і конкурентів.
 • 7. Операційна політика підприємства.
 • 8. Якість менеджменту.

Реалістичний аналіз цих чинників допоможе представити чітку картину очікуваного доходу. Табл. 9.1 дає уявлення про стратегії розміщення для підприємств сервісу і промислових організацій.

Таблиця 9.1

Стратегії розміщення для сервісних і промислових підприємств

Сервісне підприємство /роздрібна торгівля/Центр проблеми: виручка

Промислове підприємство/ Центр проблеми:витрати

1

7

ОБСЯГ/ВИРУЧКА

ВІДЧУТНІ ВИТРАТИ

1. Територія обслуговування 2. Обсяг закупівель 3. Конкуренція 4. Реклама / Просування / Ціноутворення

1. Транспортні витрати на доставку сировини (комплектуючих) 2. Витрати на доставку готової продукції 3. Витрати на енергоносії 4. Витрати на обробку 5. Витрати на працю 6. Витрати на матеріали 7. Податки тощо.

ФІЗИЧНА КІЛЬКІСТЬ

ВИТРАТИ, ЩО НЕ ЗНАЧНОЮ МІРОЮ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІЩЕННЯ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

5. Доступність 6. Безпека / Освітленість 7. Зовнішній вигляд / Вигляд 8. Дочірній бізнес

8. Відношення з профспілкою 9. Якість життя 10. Витрати на освіту в регіоні і даній місцевості

МЕТОД РОЗРХУНКУ

МЕТОД РОЗРАХУНКУ

Кореляційний аналіз для виявлення важливості розглянутих вище чинників для вибраної діяльності. Розрахунки транспортних витрат. Демографічна ситуація на обслуговуваній території. Аналіз інтенсивності закупівель на обслуговуваній території.

Лінійне програмування (транспортний метод). Оцінка вагомих показників. Аналіз на основі методу критичної точки. Карти перетинів.

ПРИПУЩЕННЯ (ВИСНОВКИ)

ПРИПУЩЕННЯ (ВИСНОВКИ)

1. Виручка головним чином залежить від місцеротгашування. 2. Доходи демонструють високий сіупінь залежності від споживачів. 3. Витрати відносно стабільні для даного району, тому функція виручки є критичною, тобто залежить від місцерозташування підприємства сервісу і інших чинників.

1. Витрати в основному залежать від місцерозташування виробництва. Більшість основних витрат виявляється залежною від місцерозташування. 2. Слабкий контакт із споживачем вимагає звернути увагу на витрати, що ідентифікуються. 3. Складно оцінені витрати можуть бути об'єктивно визначені.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >