< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегія інвестування

Менеджери розуміють, що підтримка прибутковості відбувається завдяки підтримці конкурентної переваги і фінансуванню процесів виробництва товарів. Позитивні фінансові результати – це тільки один з критеріїв для нових інвестицій. Поліпшення конкурентної позиції в довгостроковому періоді є головним критерієм. Короткостроковий аспект фінансової віддачі є звичайно "самообманом". Пропозиції інвестувати процеси, які підвищують гнучкість виробництва, якість товару або широту розповсюдження товару, можуть бути складні для підтримки, якщо вони фокусуються тільки на повернення інвестицій. Ми пропонуємо, щоб традиційний підхід до аналізу інвестицій (такий, як у фінансовому аналізі) посилювався розглядом стратегії інвестування. Під стратегією ми розуміємо, що:

  • 1) інвестиції можуть бути частиною координаційного стратегічного плану. Інвестиції не можуть бути ізольованими витратами, вони є тільки частиною скоординованого стратегічного плану, який визначатиме місце підприємства з позиції його переваги. Слід враховувати чи сприятимуть інвестиції завоюванню покупців;
  • 2) інвестиції приносять в конкурентну перевагу гнучкість процесу, впливають на виробничі і фінансові показники підприємства;
  • 3) інвестиції пов'язані з життєвим циклом товару;
  • 4) зміни оперативних чинників будуть включені в аналіз фінансових результатів. Наприклад, як ми показуємо в подальшому обговоренні, зміна витрат матеріалів, доробка на, вільних площах і заділах відобразиться на віддачі. Інші чинники, такі як ремонт обладнання, навчання персоналу, вкладення в запаси, обсяг відходів, також можуть бути частиною аналізу інвестицій;
  • 5) інвестиції відображаються на доході різних проектів, які гарантують зростання потенціалу підприємства і зменшення ризику.

Як тільки стратегія стосовно потенційних інвестицій буде визначена, можна провести традиційний аналіз інвестицій. Далі ми розглянемо інвестиційний аспект оцінювання варіантів. Додатково приймаються рішення, які застосовуються як для виробництва, так і для сервісного обслуговування.

Оскільки існують альтернативи процесу, то вибір рішення стосується капітальних і змінних витрат. Менеджери повинні вибрати з різних фінансових рішень краще. Число альтернатив може бути великим, тому аналізуються шість головних чинників (витрати, обсяг випуску продукції, трудові ресурси, технологія, якість і надійність), що звичайно вимагає меншого числа варіантів. Окремому аналізу піддаються капітальні витрати і грошові потоки для кожного варіанту.

Кожний процес вибору має різні постійні і змінні витрати. Поточні змінні витрати, потенційна зміна витрат, нові змінні витрати і додані постійні витрати показані в таблиці 11.1. Зазначимо, що частина збільшення у фіксованих витратах є необхідною, а частина – відноситься до кінця поточного (першого) року. Дані також включають інформацію, необхідну для аналізу грошових потоків, (див. табл. 11.2.)

Таблиця 11.1.

Інвестиції і змінні витрати для виробничих процесів А, В і С

Процес

Поточні змінні витрати, грн.

Зменшення витрат

Нові змінні витрати, грн.

Додані витрати в першому році, грн.

Додані кап. витрати в поточному році, грн.

Робоча сила, грн.

Відходи і доробки, грн.

Площа, грн.

Запаси, грн.

А

20.00

3.00

2.00

.50

.50

14.00

25 000

5000

В

20.00

1.25

1.75

.00

.50

16.50

15 000

5000

С

20.00

-

-

'

-

20.00

Аналіз показує, що підприємство може мати поточних витрат 5000 грн із 25 000 грн в перший період інвестицій в процесі А. Менший потік буде потрібний в подальшому, оскільки змінні витрати зменшуються на 6 грн на одиницю продукції. Вплив грошових потоків, як і абсолютних інвестицій,

може розповсюджуватися на вибір процесу. Табл. 11.3 дає детальний аналіз грошових потоків для першого варіанту – процесу А.

Таблиця 11.2

Зміни в грошових потоках для процесів А, В і С

Процес

Поточний рік, грн.

Перший рік, грн.

Другий рік виробництва в п'ятирічному періоді, грн. за продану одиницю продукції

А

5 000

25 000

6.00

В

5 000

15 000

3.50

С

-

-

-

Таблиця 11.3

Аналіз грошового потоку для процесу А

Фінансові показники

Роки

Поточний

Перший

Другий

Третій

Четвертий

П'ятий

Капітальні

витрати

5 000

25 000

Нові витрати 14 грн (1 000 одиниць для першого року виробництва) (500 одиниць для другого і третього року виробництва) (100 одиниць для одного року виробництва)

14 000

7 000

7 000

1 400

Поточні витрати, 20 грн.

20 000

10 000

10 000

2 000

Чиста економія, грн.

6 000

3 000

3 000

600

Грошовий резерв, грн..

-

-

-

5 000

Амортизація (1/10 в рік), грн..

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Грошовий потік, грн..

5 000

22000

9 000

6 000

6 000

8 600

Чиста поточна вартість. На додаток до розгляду капіталу, змінних витрат і грошового потоку служба фінансового менеджменту повинна розраховувати зміну інвестицій в чистій поточній вартості або через внутрішній коефіцієнт ефективності.

Визначення приведеної. вартості для сери майбутніх грошових надходжень відоме як техніка розрахунку чистої приведеної вартості. Цей підхід дозволяє нам розглянути зміну грошової вартості в часі. Наприклад, ми інвестуємо 100,00 грн під 5% річних. Наші інвестиції коштуватимуть 100,00 + 100,00 × 0,05 = 105,00 грн. Якщо ми інвестуємо 105,00 грн, вони коштуватимуть 105,00 + 105,00 × 0,05 = 110,25 грн до кінця наступного року. Звичайно, ми можемо зробити розрахунок майбутньої вартості 100,00 грн під 5% для будь-якого числа років. Упорядкуємо наші міркування, а саме:

Для першого року:

105 грн = 100 грн × (1+ 0,05).

Для другого року:

110,25 = 105 × (1 + 0,05)= 100 грн × (1+0,05)2

У загальному вигляд маємо:

(11.1)

де F – майбутня вартість, грн.;

Р – поточна вартість, грн.;

і – процентна ставка (в нашому випадку – 0,05), грн.;

N – число років (в прикладі 1-го або 2-го року).

В більшості рішень оцінки інвестиції ми цікавимося розрахунком поточної вартості для майбутніх доходів. Розрахуємо поточну вартість:

(11.2)

Приведене рівняння можна застосувати для будь-якої кількості років. Коли число років велике, скористуємося таблицею 11.4, яка спрощує розрахунки.

Запишемо рівняння поточної вартості у вигляді:

(11.3)

де (фактор);

F – майбутня вартість.

Зробивши це, ми зможемо знаходити фактор і помножати його на F, розраховувавши поточну вартість Р. Фактори с функцією відсотка і і числа років N.

Таблиця 11.4

Поточна вартість 1 грн.

Рік

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

1-й

0,952

0,943

0,935

0,926

0,917

0,909

0,901

0,893

0,885

0.877

2-й

0,907

0,890

0,873

0,857

0,842

0,826

0,812

0.797

0,783

0.769

3-й

0,864

0,840

0,816

0,794

0,772

0,751

0,731

0,712

0,693

0,675

4-й

0,823

0,792

0,763

0,735

0,708

0.683

0,659

0,636

0,613

0,592

5-й

0,784

0,747

0,713

0,681

0,650

0,621

0,593

0,567

0,543

0,519

6-й

0,746

0,705

0,666

0,630

0,596

0,564

0,535

0,507

0,480

0,456

7-й

0,711

0,665

0,623

0,583

0,547

0,513

0,482

0,452

0,425

0,400

8-й

0,677

0,627

0,582

0,540

0,502

0,467

0,434

0,404

0,376

0,351

9-й

0,645

0,592

0,544

0,500

0,406

0,424

0,391

0,361

0,333

0,308

10-й

0,614

0,558

0,508

0,463

0,422

0,386

0,352

0,322

0,295

0,270

ПРИКЛАД 1

Інвестиції проводитимуться в обсязі 1000 грн два роки відносно поточного року. Потрібно розрахувати, скільки це складе сьогодні (або яка поточна вартість) при процентній ставці 6%?

Для вирішення проблеми ми просто подивимося в табл. 11.4 для ставки 6% і двох років. Чинник рівний 0,890, тоді поточна вартість складає 1000 грн × 0,890 = 890,00 грн.

Рівняння (11.1)-(11.3) використовуються при визначенні поточної вартості для суми майбутньої вартості, але бувають ситуації, в яких інвестиції вкладаються і серію однакових або еквівалентних потоків. Цей тип інвестицій називається ануїтетом.

Наприклад, інвестиції складають 300 грн на три роки. Ми можемо використовувати формулу три рази, для першого, другого і третього року, але це не кращий метод. Хоча формула (11.3) і може бути використана як для визначення поточної вартості, так і для серії еквівалентних грошових потоків (ануїтетів), частіше використовується таблиця, побудована для цих цілей. Розрахунки поточної вартості спричиняють за собою розрахунок чинника. Чинники для ануїтету приведені в табл. 11.5. Базове співвідношення має вид рівності.

S = RX,

де X – чинник з табл. 11.5;

S – поточна вартість серії однакових платежів;

R – платежі, які здійснюються щороку на протязі життєвого циклу капіталу (ануїтет).

Таблиця 11.5

Поточна вартість ануїтету 1 грн

Рік

Банківський процент

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

1-й

0,952

0,943

0,935

0,926

0,917

0,90

0,893

0,877

0,862

0,847

2-й

1,859

1,833

1,808

1,783

1,759

1,73

1,690

1,647

1,605

1,566

3-й

2,723

2,673

2,624

2,577

2,531

2,48

2,402

2,322

2,246

2,174

4-й

3,546

3,465

3,387

3,312

3,240

3,17

3,037

2,914

2,798

2,690

5-й

4,329

4,212

4,100

3,993

3,890

3,79

3,605

3,433

3,274

3,127

6-й

5,076

4,917

4,766

4,623

4,486

4,35

4,111

3,889

3,685

3,498

7-й

5,786

5,582

5,389

5,206

5,033

4,86

4,564

4,288

4,039

3,812

8-й

6,463

6,210

6,071

5,747

5,535

5,33

4,968

4,639

4,344

4,078

9-й

7,108

6,802

6,515

6,247

5,985

5,75

5,328

4,946

4,607

4,303

10-й

7,722

7,360

7,024

! 6,710

6,418

6,14

5,650

5,216

4,833

4,494

Поточна вартість серії платежів розширює поточну вартість простого платежу, і тоді табл. 11.5 може бути прямо одержана з табл. 11.4. Чинники для кожної процентної ставки в табл. 11.5 – не більш, ніж кумулятивна сума вартостей з табл. 11.4. В табл. 11.4, наприклад, 0,952, 0,907 і 0,864 – чинники для першого, другого і третього року, коли ставка складає 5%. Кумулятивна сума цих чинників становить 2,723 = 0,952 + 0,907 + 0,864. Таку суму ми знаходимо в табл. 11.5, коли ставка складає 5% і кількість років дорівнює трьом. Чинник для поточної вартості ануїтету рівний 2,723, я́к ми Доказали. Табл. 11.5 може бути використаним при проведенні розрахунків, необхідних для ухвалення фінансових рішень.

Розглянемо приклад, з використанням таблиці ануїтетів.

ПРИКЛАД 2

Підприємство планує інвестувати фінанси в нове складне обладнання. Це коштуватиме по 7000 грн на рік протягом п'яти років. Необхідно розрахувати вартість цього грошового потоку? Передбачувана ставка річних – 6%.

S = RХ= 7 000 грн × 4,212 = 29 484 грн

Дані з табл. 11.5 (4,212) одержані на перетині стовпця процентної ставки 6% і рядка кількості років, рівної п'яти.

Існує інше рішення цього прикладу. Припустимо, Ви хочете одержати в банку позику 29 484 грн. сьогодні, ваші виплати будуть 7000 грн протягом п'яти років, якщо банк використовує кредитування 6% щорічно. Таким чином, 29 484 грн – це дійсна поточна вартість інвестицій.

Метод чистої поточної вартості – це один з кращих методів, ранжирування альтернатив про інвестиції. Процедура базується на прямому розрахунку поточної вартості усіх грошових потоків по кожному варіанту інвестицій. Коли рішення знайдено, інвестиції вкладаються туди, де є щонайвища чиста поточна вартість.

ПРИКЛАД 3

Підприємство по виробництву пластполімерів розглядає два різні варіанти інвестицій. Інвестиції А з вартістю 35 000 грн і інвестиції В з вартістю ЗО 000 грн. Обидва варіанти мають життєвий цикл 6 років. Грошові потоки для цих інвестицій на дані нижче. Процентна ставка (і) становить 8%.

Грошовий потік для інвестицій А, грн

Грошовий потік для інвестицій В, грн

Рік

Поточна вартість, чинник 8%

10 000

9 000

1

0,926

10 000

9 000

2

0,857

11 000

9 000

3

0,794

12 000

9 000

4

0,735

11 000

9 000

5

0,681

5 000

9 000

6

0,630

Знаходимо поточну вартість грошового потоку для кожного варіанту інвестицій, шляхом перемножування чинника на грошовий потік в кожному році. Підсумовуючи поточні вартості, віднімаємо величини початкових інвестицій і одержуємо чисту вартість кожного варіанту. Розрахунки зведені в наступну таблицю.

Рік

Поточна вартість інвестицій А, грн

Поточна вартість інвестицій В, грн

1-й

9 260 = 0,926 × 10 000

8 334 = 0,926 × 9 000

2-й

8 570 = 0,857 × 10 000

7 713 = 0,857 × 9 000

3-й

8 734 = 0,794 × 11 000

7 146 = 0,794 × 9 000

4-й

8 820 = 0,735 × 12 000

6 615 = 0,735 × 9 000

5-й

7 491 = 0,681 × 11 000

6 129 = 0,681 × 9 000

6-й

3 150 = 0,630 × 5 000

5 670 = 0,630 × 9 000

Загальні інвестиції, грн.

46 025

4 607

Мінус первинні інвестиції, грн.

- 35 000

- 30 000

Чиста поточна вартість, грн

11025

1 607

Критерій чистої поточної вартості показав, що інвестиції В більш привабливі, ніж інвестиції А, оскільки вони мають більш високу поточну вартість.

В прикладі 3 не було необхідності робити всі розрахунки для інвестицій В. Так як грошові потоки постійні, табл. 11.5 ануїтету дає чинник поточній вартості. Очевидно, що табл. 11.5 при вартості 9000 грн, ставці 8% і числі років "шість" дає значення чинника 4,623. Таким чином, поточна вартість цього ануїтету рівна 4,623 × 9000 грн = 41 607 грн. Подивимося в таблицю прикладу. Дійсно, ми маємо ту ж вартість, що і одержана раніше.

Хоча розрахунок чистої поточної вартість є одним з кращих підходів при визначенні інвестиційних варіантів, вона може бути помилковим.

Обмеження у використанні чистої поточної вартості полягають в наступному:

  • 1) Інвестиції з такою вартістю можуть мати різні цикли життя проекту і різні резервні вартості.
  • 2) інвестиції з однаковою чистою поточною вартістю можуть мати різні грошові потоки. Різні грошові потоки можуть давати істотні відмінності в здатності підприємства оплачувати його зобов'язання.
  • 3) Передбачається, що майбутня процентна ставка відома.
  • 4) Передбачається, що платежі завжди надходять в кінці періоду (тижня, місяця або року), що не завжди так.

Процеси, які операційні менеджери використовують при виконанні розрахунків, можуть бути важливими і для вироблених товарів. Процеси перетворення визначаються як постійними і змінними витратами, так і кількістю і якістю товару. Процес рішення може приводити до вибору технології, яка сфокусована на процесі або продукті або займає місце між ними. Проте повинні бути потужності і технологія, які даватимуть конкурентну перевагу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >