< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЛАНУВАННЯ МТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАПАСІВ (МТЗ)

Процеси планування

Планування – одна з найважливіших функцій логістики, агрегатне планування пов'язане з визначенням кількостей і часу виробництва, в середньострокові періоди, в основному, від трьох до вісімнадцяти місяців. Спеціалісти з логістики намагаються визначити якнайкращий шлях, щоб зустріти прогнозований попит, регулюючи швидкість виробництва, рівень трудових витрат, рівні запасів, наднормову роботу, швидкості субпідрядних робіт і ряд інших змінних, що піддаються контролю.

Головною метою всіх управляючих процесів є мінімізація витрат протягом всього середньострокового періоду.

Іншими цілями можуть бути мінімізація відхилень робочої сили, що використовується, рівнів запасів або отримання необхідних стандартів у пропонованому сервісі.

Мета цього розділу – описати сутність рішень при агрегатному плануванні, щоб показати, як агрегатний план відповідає всім планованим процесам на протязі планового періоду, а також розглянути декілька методів, які менеджери використовують, розробляючи плани. Розгляду підлягають як виробничий сектор, так і сектор обслуговування підприємств.

Прогнозування попиту передбачає розгляд короткострокових, середньострокових і довгострокових завдань.

Довгострокові прогнози, які допомагають логістам вирішувати питання виробничих потужностей і визначати стратегії випуску продукції, є прерогативою вищих рівнів менеджменту. При цьому розв'язуються такі питання, як розширення і розміщення виробництва, впровадження нових виробів і науковий пошук, а також визначаються періоди і обсяги необхідних інвестицій протягом кількох років.

Середньострокове планування починається з пошуку рішення розвитку виробничої потужності на тривалий термін (на термін понад рік). Це функція спеціаліста з логістики, який відповідає за вирішення тактичних задач. План тактичних рішень складається з місячного і квартального планування, в яких враховуються коливання попиту. Всі ці плани повинні відповідати довгостроковій стратегії менеджменту високого рівня і знаходити своє вирішення в рамках виділених раніше для цих цілей ресурсів при ухваленні стратегічних рішень

Короткострокове планування охоплює річний і дуже часто менш, ніж тримісячний періоди. За цей план також відповідає операційний персонал, який спільно з планувальниками і начальниками цехів "дезагрегують" середньостроковий план в тижневий, добовий і вартісний плани (плани- графіки). Тактичні задачі, які вирішуються в короткостроковом}' плануванні, розглядають питання завантаження, послідовності запуску, пропускної спроможності на рівні "вузьких місць", диспетчерування і ряд інших.

Нарис. 12.1 показані горизонти планування і перелік вирішуваних задач на короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий періоди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >