< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність агрегатного планування

Термін "агрегація", який використано до агрегатного плану, означає об'єднання (укрупнення) відповідних ресурсів в загальний, об'єднуючий всі окремі назви. Дані прогнозованого попиту, виробничої потужності, загального стану запасів, чисельності робітників, відносної кількості одиниць матеріального потоку, використовуються розробником плану для визначення темпу випуску продукції підприємствами, протягом планового періоду від трьох до 18 місяців. Такий план, у принципі, може бути складений для виробничих підприємств, для госпіталів або компанії, що друкує і поширює цю книгу.

Переліки вирішуваних задач в процесі планування

Рис. 12.1. Переліки вирішуваних задач в процесі планування

Візьмемо, наприклад, компанію, яка виготовляє як основний бізнес різні моделі комп'ютерів такі як: переносні мікрокомп'ютери; настільні мікрокомп'ютери; багатоопераційні комп'ютери з високошвидкісними елементами; домашні ігрові ПЕОМ.

Агрегований план трьох кварталів для такої компанії може бути представлений наступним випуском всієї номенклатури мікрокомп'ютерів.

Квартал 1-й:

Квартал 2-й:

Квартал 3-й:

січень лютий березень

квітень травень червень

липень серпень вересень

1500 1200 1100

1000 1300 1500

1800 1500 1400

Для компанії, орієнтованої на сервіс, яка забезпечує навчання менеджерів роботі на мікрокомп'ютерах, можна розглянути наступний приклад. Підприємство пропонує навчання роботі з кількома комп'ютерними мовами і наймає на роботу кількох викладачів, щоб задовольнити попит на навчання з боку бізнесменів і урядових чиновників, які потребують таких знань. Попит на навчання має тенденцію до зниження в святкові дні і влітку, коли починаються відпустки. Відреагувати на зміни попиту компанія може збільшенням найму або звільненням викладачів, рекламою, щоб збільшити попит в літні сезони, або укладанням підрядів на роботу з іншими навчальними закладами під час пікових періодів. Проте підряди можуть відкрити двері конкуренції і з'явиться ризик втратити клієнтів.

Помітимо, що в обох випадках спеціаліст з логістики плануючий процес, ухвалює рішення в термінах середньострокової потужності, не входивши в деталі конкретних комп'ютерних мов або до складу навчальних програм.

Агрегатне планування є частиною значно більшої системи планування, тому розуміння інтерфейсу (зв'язків) між планом і декількома внутрішніми і зовнішніми чинниками послужить більшому розумінню всієї проблеми.

Рис. 12.2 показує, що спеціаліст з логістики не тільки одержує інформацію про вихідні параметри з відділу прогнозування попиту, але він має справу також з інформацією про фінанси, персонал, потужність і доступність джерел вхідних матеріалів і сировини.

В умовах виробничого середовища результуючий головний виробничий план є основою системи планування, що задовольняє вимоги у вхідних матеріалах і вузлах (MRP), яка забезпечує адресні поставки або виробництво деталей, вузлів або інших необхідних компонентів для завершення виготовлення кінцевого продукту. Подальша детальна розробка планів завантаження робочих місць і виготовлення виробів є фінальним кроком, що виконується в рамках системи виробничого планування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >