< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Агрегатне планування в сервісі

Сервіс слідує тим же восьми чистим стратегіям, які перераховані в табл. 12.1, включаючи їх комбінування, щоб бути готовими до зміни попиту. В деяких транспортних фірмах, ресторанах швидкого приготування їжі агрегатне планування здійснюється значно легше, ніж в промислових галузях.

Підходи до агрегатного планування розрізняються за типами пропонованого сервісу.

Розглянемо чотири сценарії агрегатного планування в сервісі.

Приклад з ресторанного бізнесу. Агрегатне планування у разі бізнесу, зайнятого виробництвом продуктів у великих кількостях, який властивий ресторанам, направлений: 1) на згладжування швидкості виробництва; 2) на визначення чисельності виробничого і обслуговуючого персоналу, який необхідно найняти; 3)на спробу задовольняти попит постійною підтримкою в робочому стані обладнання і найнятого виробничого персоналу. Звичайний підхід вимагає створення запасів в періоди спаду попиту і витрачання запасів в пікові періоди.

Це співпадає з промисловим виробництвом, де традиційні методи агрегатного планування можуть бути використані при плануванні матеріального сервісу у великих обсягах. Невелика відмінність, яку необхідно враховувати в плануванні цього сервісу полягає в тому, що запаси продуктів швидко псуються. До того, ж час необхідний для приготування їжі, може бути у багато разів менше ніж для виробництва промислових товарів. Наприклад, в ресторанах швидкого приготування їжі проміжок часу між спадом і піком попиту має бути зміряний декількома годинами, і продукт може готуватися в межах 10 хвилин.

Приклад різноманітного дрібного сервісу. Більшість "дрібного" сервісу, такого як фінансовий, ремонтний, транспортний сервіс, сервіс в галузі комунікацій; відновлення сил і зміцнення здоров'я, розваг, здійснюється у величезних обсягах, але важко виміряний. Агрегатне планування для такого сервісу ґрунтується принципово на плануванні потреби в людських ресурсах і управлінні попитом. Виграш від планування досягається зглажуванням піків попиту і розробкою методів якнайповнішого використання трудових ресурсів в періоди прогнозованого падіння попиту.

Приклад спеціалізованих національних сервісних мереж. Питання агрегатного планування постають у міру розвитку невеликих національних сервісних мереж, що задовольняють різного виду потреби. Це, наприклад, пункти швидкого приготування їжі, центри копіювання фото- і друкарської продукції, мережа комп'ютерного обслуговування тощо. Для кожного напряму розвитку подібного бізнесу необхідне агрегатне планування. Важливим компонентом агрегатного планування для сервісного ланцюжка є централізовані закупівлі, які мають багато переваг. Вихідні послуги також можуть плануватися, коли на попит впливає реклама. Цей підхід перспективний тому, що знижує витрати на рекламу і допомагає підтримувати потік грошових надходжень на роз'єднаних підприємствах сервісу, що входять в певний сервісний ланцюжок.

Приклад авіаліній. Останній приклад сервісного бізнесу може бути узятий з сфери повітряного транспорту. Звернемося до авіалінії, яка має свою штаб-квартиру, два центри управління в містах і 150 офісів в аеропортах по всій країні. Агрегатне планування складається з розкладу і таблиць наступного змісту:

  • – кількість польотів прибуття і відправлення в кожному центрі управління;
  • – кількість польотів у всіх напрямках;
  • – кількість пасажирів, яких необхідно обслужити на усіх польотах;
  • – чисельність льотного і наземного персоналу, необхідного для кожного центру і аеропорту.

Це очевидно складніше ніж агрегатне планування для окремої точки обслуговування або деякого числа незалежних точок обслуговування. Для

того, щоб збільшити виручку або завантаження необхідно зосередити увагу на визначенні додаткових посадокових місць, розміщених в різних класах салону літака. Такий напрям, пов'язаний із збільшенням місткості розміщення пасажирів і вантажів, називається завантажувальний менеджмент.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >