< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування міжнародного іміджу України

Міжнародний інформаційний захист держави передбачає: вивчення інформаційної ситуації в площині державних інтересів України; пошук механізму впливу на цю ситуацію з метою підтримання позитивного іміджу; реалізацію зовнішньополітичних ініціатив України; упередження ворожих інформаційних акцій проти України тощо.

Українська дипломатія для розповсюдження і популяризації досягнень країни, її історії, культури, стану розвитку освіти та науки широко використовує трибуну міжнародних організацій. Так, за допомогою ЮНЕСКО опубліковано і розповсюджено іспаномовну „Антологію української поезії” (1993 р.), українсько- англомовний каталог „100 фільмів українського кіно” (1995 р.), відзначено 100-річчя від дня народження О. Довженка, 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького, 400-річчя від дня народження П. Могили, 100-річчя від дня народження українського піонера космічної техніки Ю. Кондратюка (О. Шаргея) тощо.

Інформаційна залежність і заблокованість завдала Україні чималих втрат. Це стосується і друкованих видань, і ефірних передач. На процесі становлення сучасної структури засобів масової інформації України позначається складна економічна ситуація. Інформаційний простір України перебуває під постійною увагою зарубіжних країн, у першу чергу Російської Федерації, яка активно опановує ним.

Для входження України у світовий інформаційний простір крім поліпшення економічного становища потрібна була наявність належного правового поля – регулювання інформаційних відносин на базі нових законів суверенної України, які відповідали б нормам міжнародного права. Основні напрями інформаційної політики викладені в Державній програмі забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003 – 2006 pp., головним розробником якої виступило Міністерство закордонних справ України (15 жовтня 2003 р.). Головна мета розробки документа – запровадження системних заходів, спрямованих на покращання іміджу України в світі, узгодженість дій органів виконавчої влади і громадських організацій у сфері забезпечення позитивного іміджу, створення державних інформаційних ресурсів, які відповідали б світовим стандартам.

Враховуючи те, що українська тематика недостатньо представлена в інформаційному просторі інших держав, а також поширення в суспільній свідомості іноземних громадян різного роду хибних та упереджених уявлень про Україну, що дискредитує нашу державу та завдає шкоди її інтересам, МЗС України ініціювало розробку Державної програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2007-2010 pp. Інші державні програми також так чи інакше торкаються питання формування позитивного міжнародного іміджу України: Державна програма розвитку туризму в Україні на 2002–2010 pp., Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 pp. тощо.

Значна увага приділяється роз'ясненню зовнішньополітичних пріоритетів України, інформуванню зарубіжної громадськості, державних та бізнесових структур про позитивні зміни в економіці і політиці держави. З метою впровадження новітніх технологій для створення привабливого іміджу України в межах зовнішньополітичного відомства України утворено управління інформації; до співпраці залучаються іноземні інформаційні агентства. Українські дипломатичні представництва за кордоном отримують інформаційні та рекламні матеріали про Україну іноземними мовами, у тому числі англомовну газету „Kyiv Weekly” та журнал „Welcome to Ukraine”. Водночас, існує низка проблем, які знижують ефективність діяльності в цій сфері: українська тематика недостатньо представлена в інформаційному просторі інших країн, у зарубіжних ЗМІ, зокрема Росії, залишається високим відсоток тенденційної інформації про Україну.

Таким чином, зовнішня діяльність держави у гуманітарній сфері здійснюється у напрямах захисту українських трудових мігрантів, а також зарубіжних українців, формування позитивного іміджу України. На особливу увагу заслуговує робота вітчизняних ЗМІ. Для підвищення ефективності інформаційного захисту необхідно, щоб Україна була інформаційно презентована за кордоном, розширювала радіомовлення на зарубіжжя, впроваджувала програми телевізійного іномовлення, створила мережу супутникового зв'язку, посилила кадровий склад дипломатичних представництв, поліпшила матеріально-технічну базу інформаційних служб, увійшла до міжнародної системи обміну інформацією.

Висновки. Міжнародна правосуб'єктність України висунула на порядок денний низку задач державної ваги. Першість серед них, що потребують неухильного захисту, безперечно, посідають питання утвердження суверенітету і територіальної цілісності, національної гідності і української ідеї, захистити які Україна покликана прагненнями всіх поколінь, що вистраждали нашу незалежність. Низку питань безпеки Українська держава вже розв'язала, однак, постали нові випробування, для подолання яких необхідна єдність усього українського суспільства, розбудова сильних збройних сил, чітка зовнішньополітична стратегія європейської інтеграції та її реалізація, подолання економічної кризи. Ці доволі складні завдання Україна подолає, оскільки має значний економічний і природній ресурс, талановитих і працьовитих громадян, молодь майбутнього.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >