< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технології соціальної роботи з сім'єю

В наш час сім'я має велике значення для стабільності і розвитку всього суспільства. Як мала група сім'я виконує різноманітні функції регулятивного характеру поведінки її членів як всередині цієї малої групи, так і поза нею. Сім'я виконує функції відтворення та підтримання нового покоління, можна сказати що вона є первинним інститутом соціалізації – успішність якої впливає на все подальше життя індивіда [151].

Таким чином, враховуючи, що сім'я – одна з найдавніших інститутів соціалізації нових поколінь, який виконує функцію забезпечення безпеки та захищеності будь-якої людини, але в сучасних умовах переживає серйозні проблеми (дезорганізація факторів сімейної зв'язків, нестабільність подружніх відносин, зростання кількості розлучень, зміна положення подружжя в системі суспільної праці, серйозні економічні ускладнення, зміна емоційно-психологічних проявів, батьківської функції та ін.), можна з повною підставою вважати, що роль соціального працівника в збереженні і посиленні соціального потенціалу цього феномена суспільства зростає.

Соціальний працівник своїми навичками й методами роботи допомагає сім'ї вийти із важкого становища.

Типологія сімей

На сьогоднішній день сучасна сім'я переживає складний етап

– перехід від традиційної моделі до нової. Поряд з традиційними функціями, пов'язаними з народженням та вихованням дитини, з вирішенням повсякденних проблем, сім'я покликана бути надійним психологічним "укриттям", що допомагає людині виживати у важких, схильних до змін умовах сучасного життя [176].

Сім'я являє собою систему соціального функціонування людини, один з основних інститутів соціалізації. Її функції трансформуються не тільки під впливом соціально-економічних умов, але й у силу внутрішніх процесів свого розвитку.

Можна дати визначення, що сім'я – це "соціальний інститут, тобто стійка форма взаємовідносин між людьми, у межах якого здійснюється основна частина повсякденного життя людей, тобто сексуальні стосунки, дітонародження й первинна соціалізація дітей, значна частина побутового догляду, освітнього й медичного обслуговування, особливо у ставленні до дітей і осіб похилого віку".

Сьогодні практика соціальної роботи із сім'єю спирається на конкретну типологію сім'ї, яка здійснена за різноманітними основами (критеріями, ознаками та ін.)

До сімей соціального ризику можна віднести такі сім'ї:

 • – біженців і змушених переселенців;
 • – малозабезпечені;
 • – із надлишковим утриманським навантаженням (багатодітні або які мають у своєму складі інвалідів);
 • – які виховують дітей-інвалідів;
 • – неповні;
 • – військових термінової служби;
 • – безробітні;
 • – які проживають у депресивних регіонах;
 • – пов'язані з підприємствами й закладами, де не виплачують заробітну плату;
 • – мінімізовані, де чоловіки не вважають себе зобов'язаними виконувати сімейні обов'язки як батьки;
 • – неповнолітні, де один (або обидва) з подружжя (батьків) не досяг- ли віку повноліття;
 • – "альтернативні", коли затверджуються стійкі сценарії існування поза сім'єю, самотнього життя, партнерства однієї статі, проституції;
 • – "залежності" (алкогольної, наркотичної, агресивного поводження, асоціального способу життя, виштовхування дітей на вулицю).

За видами соціальної допомоги сім'ї поділяються на такі типи:

 • – соціально-демографічна: сім'ї багатодітні, бездітні, які розлучаються, сім'ї з неповнолітніми батьками;
 • – матеріально-житлова: малозабезпечені сім'ї, які перебувають у поганих житлових умовах; вагітні жінки, матері, на утриманні яких є неповнолітні діти або які втратили роботу, потребують роботу зі скороченим днем чи вдома тощо;
 • – медико-соціальна: сім'ї з дітьми, батьками-інвалідами з фізичними та психічними захворюваннями, які зловживають спиртними напоями, застосовують наркотичні речовини, мають прояви суїциду [105].

Психологічна та соціально-педагогічна класифікація сімей передбачає виділення наступних видів сімей:

 • – небпагополучні сім'ї – неповні, які ведуть аморальний спосіб життя, зі стійкими конфліктами між батьками та дітьми, зовні благополучні, але такі, що систематично припускають серйозні педагогічні прорахунки внаслідок педагогічної неосвіченості, безграмотності (надмірна батьківська любов, застосування фізичних покарань, формальне ставлення до дитини, неврахування індивідуально-психологічних особливостей дитини в процесі сімейного виховання);
 • – сім'ї, в яких діти і підлітки знаходяться в несприятливих сімейних умовах, у конфліктних стосунках з батьками, учителями, однолітками, сусідами, які залишилися без опіки батьків;
 • – сім'ї, до складу яких входять вихованці дитячих будинків та шкіл- інтернатів; важковиховувані підлітки, які припускають антигромадські вчинки, хуліганські дії; бродяжать, жебрують, ізольовані в колективі однолітків, мають аморальну, протиправну, агресивну поведінку, уживають алкоголь, наркотики, психотропні речовини, мають суїцидальні спроби;
 • – сім'ї, до складу яких входять підлітки, які зазнають насильства, негативного впливу за місцем проживання, навчання (жорстоке ставлення, приниження, образи, домагання, яких дорослі залучають до вживання алкоголю, наркотиків), мають внутрішньособистісні проблеми, роздратованість, невпевненість у собі, боязкість, сором'язливість тощо.

За соціально-правовою стійкістю сім'я може бути:

 • – соціально стійка;
 • – соціально нестійка;
 • – асоціальна;
 • – криміногенна.

За матеріальним забезпеченням:

 • – з дуже високим достатком;
 • – з високим матеріальним достатком;
 • – із середнім матеріальним достатком (забезпечена),
 • – з низьким матеріальним достатком (малозабезпечена),
 • – нужденні (за межею бідності).

Отже, класифікація типів сім'ї може бути побудована на різних засадах, за різними критеріями, ознаками тощо (див. табл. 1).

Таблиця 1 – Типи сімей

Класифікаційна ознака

Вид сім'ї

За продуктом тривалого історичного розвитку

Патріархальна традиційна сім'я, нуклеарна сім'я, мала сім'я (з двох осіб): неповна, материнська, "порожні гнізда", проміжна

За продуктом соціально-антропологічного розвитку

Нуклеарна сім'я, розширена сім'я, моногамна, полігамна, полігонна, поліандрінна, групова, патріархальна, матріархальна, егалітарна, екзогамна, ендогамна, нелокальна, патрилокальна, матрилокальна, родовід по чоловічій лінії, родовід по жіночій лінії, двосторонній родовід

За національним (етнічним) складом

Однонаціональна сім'я, міжнаціональна сім'я, сім'я громадян різних держав, сім'я з осіб різного віросповідання

За функціонально- конфліктним підходом

Нуклеарна сім'я, багатодітна сім'я (повна й неповна), молода сім'я, літня сім'я фактичного шлюбу, маргінальна сім'я, проблемна сім'я Повна сім'я, неповна сім'я, з дуже високим, високим, середнім, низьким матеріальним статком (малозабезпечена), сім'я, що перебуває за межею бідності, міська сім'я, сільська

За соціально- педагогічним підходом

сім'я, віддалена сім'я, студентська сім'я, дистантна сім'я, позашлюбна сім'я, молода сім'я, сім'я середнього шлюбного віку, зріла сім'я, демократична (партнерська) сім'я, авторитарна (домінаторна) сім'я, бездітна сім'я, малодітна сім'я, багатодітна сім'я, опікунська сім'я, прийомна сім'я, благополучна сім'я, неблагополучна (конфліктна; з алкогольно- чи наркозалежними членами), аморальна; низькокультурна; маргінальна тощо

За зазначенням життєвих утруднень

Сім'я біженців і змушених переселенців, малозабезпечена сім'я, сім'я із надлишковим утриманським навантаженням, сім'я, що виховує дітей-інвалідів, неповна сім'я, сім'я військових термінової служби, безробітна сім'я, сім'я, що проживає в депресивному регіоні, мінімізована сім'я, "альтернативна" сім'я, сім'я з ознаками алкогольної або наркотичної залежності, сім'я з агресивним поводженням, асоціальним способом життя, виштовхування дітей на вулицю

Таким чином, згідно з поданою класифікацією існує багато типів сім'ї. Клієнтом соціальної роботи може стати сім'я будь-якого типу, а рівень потреби в соціальній підтримці, її конкретне утримання, види допомоги, якої потребують або можуть потребувати сім'ї, що належать до різного типу, мають бути різними.

Соціальний працівник, який працює з сім 'єю, як правило, орієнтується на відповідну її модель.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >