< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Баланс мобільних форм радіонуклідів у ґрунті та рослинності

Забруднення дослідних ділянок, розташованих на відстані 2,3-2,5 км на південний схід від ЧАЕС (точки 1–4, див. підрозд. 3.4.1) та на відстані 3,5-4,0 км на південний захід (точки 5, 6), визначається твердофазними частками паливного походження. Запаси мобільних форм (ZM) ,37Cs становлять 2,5–14 % у дерново- підзолистих і 0,7 % у торф'яно-болотних ґрунтах, 90Sr – 7–92 і 67–85 % відповідно (табл. 5.21). Порівняно з розрахунковими даними досліджені дерново-підзолисті ґрунти відрізняються підвищеним у 10 разів Zм 137Cs; у точці 5 – значно знижений Zм 90Sr. КГП 137Cs з дерново-підзолистих ґрунтів у рослинність становить 0,01–0,1, з торф'яно- болотних – 0,5-1,1 %. Запас мобільних форм l37Cs у торф'яно-болотних ґрунтах відповідає

Щільність забруднення рослинності дерново-підзолистих (1) та торф'яно-болотних (2) ґрунтів щодо запасу мобільних форм, %

Рис. 5.4. Щільність забруднення рослинності дерново-підзолистих (1) та торф'яно-болотних (2) ґрунтів щодо запасу мобільних форм, %

Таблиця 5.21

Забруднення ценозів Зони відчуження

Параметр

Копачі, ґрунт

Чистогалівка, ґрунт

дерново-підзолистий

торф'яно-болотний

дерново-підзолистий

торф'яно-болотний

1

2

3

4

5

6

137Cs

Ψs

1340

1340

2900

2900

11 600

7600

Ψp

0,14

0,27

30,6

15,3

13,9

49,1

2"

185

126

19,7

21,5

294

56,3

КГП

0,0001

0,0002

0,0106

0,0053

0,0012

0,0065

Кн

0,03

0,04

0,93

0,42

0,14

0,17

Кн / КГП

300

200

88

79

117

26

90Sr

Ψs

700

700

1300

1300

4450

3700

Ψρ

4,6

9,1

22,0

16,8

6,1

73,7

443

641

869

938

310

3130

КГП

0,0066

0,0130

0,0286

0,0129

0,0014

0,0199

К

2,25

8,10

3,72

2,39

0,08

2,5

Kн/КГП

341

623

130

185

57

126

Примітка: ψΓ – щільність забруднення ґрунту, кБк • м-2; ψρ – щільність забруднення рослинності, кБк • м-2; Д, – запас мобільних форм радіонуклідів у ґрунті на час відбору проби, кБк • м-2; КГП – коефіцієнт геохімічного переходу: ψρ / ψΓ; 1–6 – точки відбору.

КГП. Лише близько 2 % мобільних форм радіонуклідів у дерново-підзолистих ґрунтах переходить до рослинності (рис. 5.4).

Для фітомаси торфовищ КГП 137Cs у 15 разів більший, ніж для фітомаси дерново-підзолистих ґрунтів, 90Sr – у 3 рази (рис. 5.5).

КГП 137Cs в 100–300 разів нижчий за Кн на дерново-підзолистих і в 30–90 разів – на торф'яно-болотних ґрунтах. КГП 90Sr у 60–600 разів нижчий за Кн на дерново-підзолистих та у 130–180 – на торф'яно-болотних ґрунтах. Безпосередній зв'язок між активністю мобільних форм і забрудненням рослинності встановлено при синхронізації багаторічної динаміки активності 137Cs, нормованого за 90Sr, у мобільній формі та в біомасі трав'яного покриву. В цьому разі константа швидкості багаторічної деконтамінації біомаси від 137Cs (kv) не менша за константу швидкості трансформації мобільної форми у фіксовану (рис. 5.6) [13, 36].

Константа швидкості деконтамінації біомаси, віднесена до постійної радіоактивного розпаду, показує, наскільки швидкість деконтамінації щорічної продукції біомаси, зумовлена іммобілізацією l37Cs в ґрунті, випереджає швидкість самоочищення, зумовленого радіоактивним розпадом. У наведеному на рис. 5.6 прикладі відношення kv/ λ для 137Cs становить 16,5, що свідчить про провідну роль іммобілізації 137Cs в ґрунтах у самоочищенні рослинного покриву [36].

Синхронність зміни потоку біогенної міграції радіонуклідів і динаміки мобільних форм веде до висновку, що параметри трансформації радіонуклідів

Коефіцієнт геохімічного переходу радіонуклідів у рослинність дерново-підзолистих (1) і торф'яно-болотних (2) ґрунтів, КГП – п • 10-3
Динаміка відношення вмісту мобільних форм радіонуклідів у ґрунті (Cs/Sr)т і в лучній рослинності (Cs/Sr)v [36]

Рис. 5.5. Коефіцієнт геохімічного переходу радіонуклідів у рослинність дерново-підзолистих (1) і торф'яно-болотних (2) ґрунтів, КГП – п • 10-3

Рис. 5.6. Динаміка відношення вмісту мобільних форм радіонуклідів у ґрунті (Cs/Sr і в лучній рослинності (Cs/Sr)v [36].

Рівняння кривих апроксимації: (Cs/Sr)m = 0,7411e-0,3649f, вірогідність апроксимації R2 = 0,99; (Cs/Sr)v = 1,4799е-0,3823t, R2 = 0,89

у фунтах є геохімічним хронометром для реконструкції та прогнозу забруднення трофічних ланцюгів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >