< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ецафотоп А2 (свіжий бір)

У мезорельєфі займає схили дюни практично всіх експозицій вздовж усього схилу. Рослинний покрив являє собою сосновий ліс зеленомохівниковий, а в нижній частині схилу – неширокою смугою – бруснично-зеленомохівниковий. Деревостан складається виключно із сосни звичайної заввишки 23 м, діаметром 20 см, зімкнутістю 0,9, повнотою 1,1. Яруси підросту та підліску практично відсутні, представлені перший – поодинокими трирічними екземплярами сосни звичайної, а другий – поодинокими кущиками зіноваті Цінгера (Chamaecytisus zingeri (Nenuk.) Klaskova). Трав'яно-чагарничковий ярус розріджений, з проективним покриттям 5–20 %. Переважає в ньому брусниця (Vaccinium vitis-idaea L.) – 5–15 %, інші види – чорниця (Vaccinium myrtillus L.), ожина волосиста (Luzula pilosa L.), дифазіаструм триколосковий (Diphasiastrum tristachyim (Pursh.) Holub), перестріч лучний (Melampyrum pratense L.) тощо представлені меншою мірою. Моховий ярус суцільний рівномірний, з проективним покриттям 95–98 %, створюють переважно зелені мохи – плеуроцій Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.) – 35–45 %, дикранум багатоніжковий (Dicranum polysetum Sw.) – 40–50 %, значно рідше – гілокомій блискучий (Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.).

Для згаданого біогеоценозу характерні більш-менш диференційовані на генетичні горизонти дерново-середньопідзолисті піщані або легкосупіщані свіжі ґрунти на давньоеолових відкладах (найбідніші відміни зазначених ґрунтів). Рівень ґрунтових вод 2–10 м. Лісова підстилка добре диференційована на три фракції за ступенем розкладу. Сучасний опад досить розвинений і знаходиться на поверхні мохового покриву. Напіврозкладена лісова підстилка частково захоронена у шарі мохів, а частково поширена безпосередньо під ними, завтовшки 2–3 см, складається переважно із шпильок сосни та відмерлих решток зелених мохів, пронизаних їхніми ризоїдами. Перехід до розкладеної лісової підстилки поступовий, остання, завтовшки 0,5–1 см, характеризується горизонтальною шаруватістю. Згаданий шар також густо пронизаний ризоїдами мохів. Перехід до гумусово-елювіального горизонту (НЕ) поступовий. Гумусово-елювіальний горизонт сірий, завтовшки 10 см, легкосупіщаний свіжий, густо пронизаний тонкими коренями сосни та видів трав'яно-чагарничкового ярусу, перехід поступовий. Елювіальний горизонт (Е) виявлений нечітко у вигляді фрагментованої ясно-сірої смуги з окремими білястими плямами, завтовшки 5–8 см (близький до “скри- топідзолистих” ґрунтів унаслідок незначної кількості гумусу), піщаний свіжий, зрідка з окремими коренями сосни. Перехід до ілювіального горизонту (L) поступовий. Цей горизонт супіщаний, ясно-коричневий, завтовшки 10–15 см, пронизаний невеликою кількістю середніх за товщиною коренів сосни, світлішає донизу та поступово переходить у горизонт І2Р. Останній горизонт – рудуватий, виразно світлішає донизу, піщаний свіжий, завтовшки 30–40 см, поступово переходить у горизонт ілювійованої материнської породи (Pi) – жовтої, з окремими рудуватими плямами, завтовшки 40–50 см, нижче вона переходить у материнську породу (Р) – жовтий пісок, свіжий, без ознак оглеєння.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >