< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Сутність стратегічного планування

Стратегічне планування – це центральна частина стратегічного управління, управлінський процес установлення рівноваги між цілями та можливостями і ресурсами підприємства, який передбачає ситуаційний аналіз, узгодження цілей, вибір стратегії і формування програми її реалізації.

Стратегічне планування характеризується ознаками: забезпечення ефективної діяльності на тривалий період; носії ідей – вищі рівні управління підприємством; глобальний підхід до розв'язання проблем; відсутність деталізації.

Багатьма науковцями визнаний конструктивним процес стратегічного планування за пропозиціями М. Мескона:

 • 1) місія підприємства;
 • 2) цілі підприємства;
 • 3) оцінка й аналіз зовнішнього середовища;
 • 4) управлінське дослідження сильних і слабких сторін;
 • 5) аналіз стратегічних альтернатив;
 • 6) вибір стратегії;
 • 7) реалізація стратегії (тактика, політика, процедури, правила);
 • 8) управління та планування, реалізація і контроль реалізації стратегічного плану:
  • – бюджет;
  • – управління за цілями;
 • 9) оцінка стратегії (і перехід до етапу 1):
  • – оцінка структури (рис. 9.2).

Процес стратегічного планування за М. Месконом (узагальнено)

Рис. 9.2. Процес стратегічного планування за М. Месконом (узагальнено)

Види стратегій

Результатом стратегічного планування є визначені ділові стратегії підприємства (корпоративна (портфельна) стратегія, стратегія розвитку та конкурентна стратегія) та функціональні стратегії підприємства (виробнича, фінансова, маркетингова тощо).

Корпоративна (портфельна) стратегіяце програма довгострокових дій для досягнення корпоративних планів і цілей, яка описує загальний напрям зростання підприємства, розвитку його виробничо-збутової діяльності. Вона показує, як управляти різними видами бізнесу, щоб збалансувати портфель товарів і послуг. Це рішення про комплекс товарів, з якими підприємство вийде на ринок.

Планування "портфеля" підприємства – це балансування різних напрямів діяльності підприємства, уособлених в окремих асортиментних групах (продуктах), пов'язане з розробленням нових видів продуктів, розвитком, стабілізацією та зняттям з виробництва традиційних товарів.

Стратегія розвитку – рішення про розвиток портфеля підприємства та кожної його одиниці.

Конкурентна стратегія – рішення про розвиток портфеля підприємства та кожної його одиниці в умовах конкурентного середовища.

Функціональні стратегії є такими, що забезпечують реалізацію ділових стратегій. Стратегічне планування підприємства ґрунтується на чіткому формулюванні місії підприємства, визначенні глобальних цілей, складанні бізнес-портфеля і розробленні узгоджених між собою стратегій підрозділів. Схема стратегічних рішень подана на рис. 9.3.

Принципова схема стратегічних рішень підприємства

Рис. 9.3. Принципова схема стратегічних рішень підприємства

Маркетингова стратегія процес планування і реалізації маркетингових заходів, спрямованих на досягнення визначених підприємством цілей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >