< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтерфейсна складова

Характеризує можливість приведення у відповідність й узгодження різноспрямованих інтересів суб'єктів інноваційного процесу: розробників інновацій, виробників нових товарів, інвесторів, постачальників вихідних сировини, матеріалів і комплектуючих, торгових і збутових посередників, споживачів, суспільство у цілому тощо [22]. Особливо важливим є формування належної системи мотивації суб'єктів інноваційного процесу – бажано всіх задіяних, або, хоча б головних з них. Найголовнішу роль відіграє наявність, або можливість формування, спонукальних мотивів споживання і виробництва нової продукції, оскільки за відсутності зацікавленості споживачів і виробників унеможливлюється успіх будь-якої, навіть найдосконалішої інновації. Виходячи з концепції сталого розвитку необхідним є й урахування суспільних інтересів. Зокрема, інновації повинні бути економічно ефективними і екологічно прийнятними у виробництві, споживанні і утилізації.

Відповідає за стан інтерфейсної складової служба маркетингу.

Науково-дослідна складова

Характеризує наявність заділу результатів науково-дослідних робіт, достатнього для генерації нових знань, здатність проведення досліджень з метою перевірки ідей новацій і можливості використання новацій у виробництві нової продукції.

Це передбачає існування на підприємстві підрозділів, які систематично виконують науково-дослідні роботи, а також наявність відповідного обладнання, що потребує систематичного й у достатніх обсягах фінансування – як з власних, так і сторонніх джерел.

За дану складову несуть відповідальність науково-дослідні підрозділи (лабораторії) і особисто головний інженер.

Фінансова складова

Характеризує можливість забезпечити фінансовими ресурсами проекти інноваційного розвитку, а також фінансову стійкість підприємства в процесі їх реалізації.

Про ослаблення фінансової складової потенціалу інноваційного розвитку підприємства свідчать: зниження ліквідності, підвищення кредиторської і дебіторської заборгованості, зниження фінансової стійкості і т. п. За дану складову відповідають фінансові й економічні служби підприємства.

Організаційно-управлінська складова

Характеризує наявність сприятливих організаційно-управлінських умов забезпечення інноваційної діяльності: організаційні структури, систему управління, механізми мотивації, інноваційну культуру тощо. Відповідальними за стан даної складової є керівники підприємства, включаючи керівників його структурних підрозділів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >