< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжгалузеві системи стандартизації

Використання міжгалузевих систем сприяє розвитку народного господарства країни завдяки зменшенню витрат часу на розробку і поставлення виробів на виробництво, створення єдиної інформаційної бази, єдиної мови та єдиних форм документів тощо. Найважливішими міжгалузевими системами для народного господарства є такі: системи конструкторської документації, системи технологічної документації, системи класифікації та кодування інформації, системи стандартів безпеки праці, системи стандартів у галузі охорони природи і раціонального використання природи та природних ресурсів.

Система конструкторської документації

Роль нормативного документа, який встановлює єдині правила оформлення конструкторської документації і однозначні визначення графічних позначень, а також однаковий порядок їх використання у виробництві в усіх індустріальних країнах світу виконують стандарти на конструкторську документацію. В Україні конструкторська документація є об'єктом державної стандартизації з 1928 р. Проте через відсутність єдиних правил розробки та оформлення креслень виникали певні перешкоди у використанні їх у різних галузях народного господарства, відбувалося дублювання конструкторської документації, стримувалися механізація та автоматизація обробки документації і інженерної праці при проектуванні.

Удосконалення стандартів на креслення і системи креслярського господарства, використання досвіду застосування галузевих систем конструкторської документації та забезпечення узгодження правил оформлення графічних документів з рекомендаціями міжнародних організацій ISO і ІЕС дало можливість розробити систему конструкторської документації (СКД). СКД – це комплекс державних стандартів, які встановлюють єдині, взаємопов'язані правила і положення зі складання, оформлення і використання конструкторської документації в промисловості, науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях країни. Комплекс СКД містить близько 200 стандартів, дія яких спрямована на поліпшення якості проектувальних виробів і поліпшення умов взаємообміну конструкторською документацією між різними організаціями та підприємствами. СКД широко використовується в автоматизованих системах управління та проектування в процесі розроблення стандартних програм збору, зберігання, передачі й оброблення інформації.

Система технологічної документації

Система технологічної документації (СТД) – це комплекс державних стандартів, які встановлюють єдині взаємопов'язані правила розроблення, комплектування, оформлення і використання технологічної документації. Технологічна документація – важливий фактор, який забезпечує прискорення

науково-технічного прогресу, зростання ефективності суспільного виробництва та підвищення якості продукції. Вона забезпечує вирішення двох головних завдань – інформаційного та організаційного характеру. Особливу роль відіграє технологічна документація, виконана відповідно до вимог СКД, в автоматизованих системах проектування. Комплекс стандартів СКД дав можливість розробити єдину технологічну мову, принципи і норми проектування технологічного устаткування, ліній, процесів у різних галузях народного господарства.

Система класифікації та кодування інформації

Для ефективного управління народним господарством, об'єктами автоматизації, складними технологічними процесами необхідно обробляти, зберігати, передавати велику кількість поточної інформації. Для цього використовуються сучасні електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) та математичні методи для розв'язання складних завдань управління. Оброблення такої великої кількості інформації пов'язане з використанням машинної мови та системи кодування інформації. Кодування інформації передбачає її обов'язкову систематизацію і класифікацію. У галузі стандартизації використовується класифікаційний метод, заснований на системі класифікації об'єктів техніко-економічної інформації.

Різноманітність об'єктів і складність їх взаємного погодження зумовили створення системи класифікації та кодування інформації (СККІ), яка складається з комплексу державних класифікаторів, де зібрані та отримали коди різні види техніко-економічної інформації. Кожний класифікатор становить словник назв об'єктів, які наведені українською мовою і кодами машинної мови.

Система класифікації та кодування техніко-економічної інформації – єдина в країні. Код, який отримав конкретний вид інформації, однозначний і не залежить від галузі промисловості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >