< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Становлення ринкових відносин здійснює вплив на розвиток і функціонування всіх сфер діяльності, зокрема й на формування національної політики України, спрямованої на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. Формування та вдосконалення соціальної політики держави пов'язано перш за все з розвитком сфер діяльності, функціонування яких направлено на задоволення потреб населення, підвищення рівня та якості його обслуговування.

Соціальна відповідальність наразі стає провідним інструментом регулярного та всебічного оцінювання якості соціально-економічних відносин як всередині окремого підприємства, так і його зовнішнього оточення, дозволяє зрозуміти очікування всіх зацікавлених сторін, налагодити і підтримувати з ними діалог, сформувати систему партнерських відносин, провести аналіз та моніторинг соціальних ризиків й запропонувати шляхи щодо їхнього усунення чи мінімізації їхнього впливу. Тому пропонований до рецензування рукопис підручника "Соціальна відповідальність" є актуальною та своєчасною навчально-методичною працею, яка своїм змістом здатна заповнити наявну порожнечу видань даної тематики на вітчизняному науковому обрії.

Розкриваючи сутність соціальної держави та принципів її реалізації в формуванні методологічного забезпечення процесу управління соціальною відповідальністю, автори приділяють значну увагу особливостям організації та адміністративно-правовим засадам соціальної відповідальності. Підкреслена необхідність запровадження відповідальності підприємців за соціальну справедливість у сфері розподілу доходів.

У підручнику окремі розділи присвячені опануванню еволюції розвитку теорії соціальної відповідальності, а саме міжнародним ініціативам формування й розвитку соціальної відповідальності, а також вітчизняному досвіду становлення соціальної відповідальності як показника якості розвитку суспільства.

Головна мета підручника – надати в доступній формі наявну інформацію щодо сучасного стану соціальної політики різних рівнів та суб'єктів господарювання, дослідити тенденції та можливі напрями її розвитку та створити сприятливі умови студентам щодо їхнього самостійного вивчення основних аспектів та принципів сприятливого соціально-економічного розвитку країни.

Навчально-науковий інтерес викликає наведене тлумачення соціального партнерства в процесі трудових відносин та соціальної взаємодії в колективі, професійно-етичних норм гармонізації стосунків між сторонами соціального аудиту.

В підручнику комплексно, послідовно й ґрунтовно розглядається формування складової корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із споживачами, організаційно-економічні складові соціальної відповідальності, система індикаторів наявності соціальної відповідальності підприємства, обґрунтована необхідність соціальної активності бізнес-структур.

Для контролю засвоєних знань студентів у підручнику передбачено використання тестових завдань, понятійних диктантів, а також практичних ситуацій у вигляді задач, що в сукупності надає можливість студентам самостійно перевірити рівень отриманих ними практичних навичок із даної дисципліни. Необхідно зазначити, що наведені практичні вправи містять не лише типові стандартні приклади їхнього розв'язання. Це дає можливість студентам для творчого пошуку та особистісного практичного розвитку в галузі вивчення соціальних стандартів держави у поєднанні з поглибленим вивчення нормативної бази України.

Дослідження авторів, наведені у вигляді окремих розділів підручника, дають впевненість у тому, що планування, організація та проведення запропонованих засад соціального аудиту дасть поштовх та виявить додаткові фінансові джерела для розвитку соціально обізнаних видів діяльності на вітчизняних підприємствах, стимулюватиме впровадження заходів соціальної відповідальності та гармонійного розвитку суспільства, що призведе до стабільного розвитку промисловості і зниження соціальної напруги серед населення регіону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >