< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сучасний стан розвитку соціальної відповідальності в Україні

На сьогодні соціальна відповідальність в Україні знаходиться на стадії свого становлення. Найактивнішими у цій сфері є представництва іноземних компаній, які переносять на українське підґрунтя сучасні світові практики, принципи і стандарти, а також найбільші українські підприємства.

В Україні ще не сформувалася власна модель соціальної відповідальності. Це можна підтвердити результатами опитування підприємств щодо необхідності впровадження СВ: було виявлено, що лише половина опитаних (53,3%) підгримують ідею запровадження політики соціальної відповідальності, 41,1% – не вважають це за потрібне, а останні 5,6% компаній зазначили, що не бачать ніякого сенсу в запровадженні такої практики. Майже третина вітчизняних компаній заявила, що не здійснює заходи із соціальної відповідальності й для більшості з них ці заходи не є актуальними через брак коштів. Кожна десята компанія вважає, що ця функція належить державі, а не бізнесу. І лише 29,6% підприємств мають власну стратегію СВ.

Щодо процесу розвитку соціальної відповідальності в Україні, то його умовно можна поділити на такі етапи:

  • 1. Дотримання діючого законодавства – компанії виконують нормативно-правові норми, визначені законодавством країни. Більшість українських компаній знаходиться саме на цьому етапі.
  • 2. Здійснення доброчинної діяльності – компанії надають спонсорські внески на соціальні проекти. В Україні утворилась критична маса компаній, які займаються стратегічною доброчинністю та підтримують довгострокові соціальні ініціативи.
  • 3. Використання зв'язків з громадськістю (PR) – задля підвищення власної репутації та утворення маркетингових переваг компанії здійснюють проекти, націлені на зв'язки з громадськістю, часто на основі соціальних проектів та точкових ініціатив.
  • 4. Покращення ефективності бізнес – процесів – компанії здійснюють проекти, які призводять до зростання прибутковості діяльності та вирішення соціальних та екологічних питань. Часто такі проекти пов'язані із економією ресурсів. Слід зазначити, що впродовж останніх п'яти років великий український бізнес активно впроваджував такі точкові покращення поза СВБ.
  • 5. Стратегічний підхід до соціальної відповідальності – компанії визначають стратегію власної соціальної відповідальності, яка охоплює основні бізнес-процеси компанії (виробництво, продажі, маркетинг, стратегічне управління тощо), визначає середньо- та довгострокові цілі. СВБ використовується як інструмент корпоративного розвитку для отримання конкурентних переваг [119].

Цікавим є той факт, що соціальна відповідальність бізнесу асоціюється в Україні насамперед із поліпшенням умов праці персоналу (65,5% опитаних українських компаній), розвитком персоналу і його навчанням (63,2%), благодійною допомогою громадськості (56%), етичним ставленням до споживачів (49%).

Відмінні риси соціальної діяльності українських підприємств, які у своїй роботі виділяє О. В. Дудкін [85, с. 102] це: 1) відсутність у сучасній Україні укорінених традицій соціально відповідального підприємництва і, як наслідок, сформованої ідеології соціальної поведінки для бізнесу в цілому; 2) велика кількість форм соціальної діяльності викликана тим, що кожне підприємство самостійно шукає оптимальний варіант соціальної активності. При цьому кожна окрема компанія намагається досягти оптимального балансу соціальних інвестицій і економічної ефективності; 3) проведення соціальної політики в багатьох випадках є вимушеною і необхідною реакцією на запит місцевої влади або обов'язковим заходом з нормалізації соціального становища в регіоні; 4) відсутність з боку держави законодавчо встановлених рамок, що регулюють соціальну діяльність, та відсутність чітких процедур, якими можна було б керуватися у виборі напрямків соціальної активності; 5) вибір форм і напрямків соціальної відповідальності носить випадковий характер і залежить від власників і топ-менеджменту компанії; 6) неоднорідність коштів, що витрачаються на соціальні програми для працівників компаній. Існує велика різниця у розмірах соціальних пільг, що отримують рядові працівники та висококваліфікований персонал; 7) існування суттєвих розбіжностей між розумінням пріоритетних напрямків соціальної відповідальності з боку суспільства та з боку бізнесу.

Хоча на цьому етапі підвищується необхідність упровадження такої практики, що пояснюється дедалі помітнішим впливом зовнішнього середовища, увагою споживача до методів функціонування корпорації, необхідністю надання інформації по СВ інвесторам. Перешкодами ж до поширення СВ в Україні, на думку більшості підприємців, є брак коштів, для третини підприємств (33%) – податковий тиск, для 31% – недосконалість нормативно-правової бази, яка б сприяла впровадженню програм із соціальної відповідальності. Для інших 28% українських підприємств основними перешкодами є недостатність інформації (38,5%) і досвіду (28%) [Корпоративна соціальна відповідальність 2005] у процесі впровадження заходів із соціальної відповідальності, відсутність державних та недержавних організацій, які б могли допомогти (18%). Кожне десяте опитане підприємство (11%) основною перешкодою визначило відсутність або слабкість суспільного інтересу (табл. 2.1).

Основними ж стимулами українські підприємства визнали пільгове оподаткування організації, зменшення адміністративного тиску місцевих органів влади та ознайомлення з позитивними прикладами впровадження соціальної відповідальності в світі.

Таблиця 1.3

Основні фактори запровадження практики соціальної відповідальності та їхній вплив на бізнес-середовище

Фактор

Вплив

Позитивний

Негативний

Популяризація

соціального

волонтерства

Розвиток корпоративного волонтерства, хоча повне розуміння терміну відсутнє

Відсутність належної мотивації до корпоративного волонтерства

Викладання соціальної відповідальності в університетах

Популяризація соціальної відповідальності

Не всі університети задіяні

Зацікавленість бізнес – кіл правами людини

Наближення до європейських стандартів

Нечисленні приклади таких компаній

Зменшення кількості соціальних звітів

Нерозуміння українськими компаніями переваг використання соціальної відповідальності

Поява компаній, що надають професійні послуги перевірки нефінансових звітів

Професіоналізація даної сфери

Деякі подібні організації надають неякісні послуги

Розробка національного бачення "Підприємство 2020"

Об'єднала різних стейкхолдерів

Міністерство економіки не висловило зацікавленість у підтримці ініціативи

Підписана Декларація про відповідальне партнерство

Порушена тема великого бізнесу в протидії корупції

Підписало мало компаній

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >