< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародний та український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності

Заходи західної соціально відповідальної компанії в напрямку щодо навколишнього середовища:

 • – розробляє екологічну політику;
 • – розробляє системи екологічного менеджменту;
 • – призначає персонал, відповідальний за її виконання;
 • – здійснює контроль за дотриманням нормативно-правових вимог;
 • – приймає добровільні екологічні зобов'язання: дотримання більш жорстких стандартів з охорони довкілля;
 • – визначає процедури ідентифікації та оцінки екологічних ризиків;
 • – розробляє систему зменшення викидів та запобігання забрудненню;
 • – впроваджує стале використання ресурсів;
 • – запроваджує програми з підвищення обізнаності співробітників, партнерів, клієнтів та споживачів;
 • – організовує систему зелених закупівель;
 • – звітує про вплив на довкілля.

Приклад: Шелл.

Звинувачення "Шелл" щодо руйнування довкілля й порушення прав людини в Нігерії. Корпорація "Shell", котра виробляє нафтопродукти, неодноразово звинувачувалась у завданні шкоди екології своєю господарською діяльністю. У 1995 році лише завдяки масштабним протестам і закликам до бойкотування продукції фірми вдалося попередити затоплення нафтодобувної платформи у Північному морі. У 1970 році стався прорив нафти у Нігерії, за що корпорація до цього часу не понесла відповідальності. За словами експертів, розмір компенсації за усі екологічні злочини компанії "Shell" відповідає державному бюджету Нігерії, яку населяють 120 мільйонів.

Компанія має велику зацікавленість в розвідці покладів нафти в Мексиканській затоці. Існує колосальна проблема з ерозією та руйнуванням мексиканського узбережжя, в рішенні якої "Шелл" бере активну участь. Якщо нічого не робити, "Шелл" втратить доступ до цих покладів.

Український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності.

Напрямки діяльності підприємства, які зменшують негативний вплив на навколишнє середовище:

 • – зниження рівня шкідливого впливу діючих виробництв на довкілля;
 • – дотримання екологічних стандартів щодо випущеної продукції;
 • – організація екологічної безпеки праці працівників.

Зауважимо, що в Україні в спадщину від діяльності підприємств колишнього Радянського Союзу залишились цілі території, що є зоною екологічного лиха. Загальновідомі наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, але на території держави є зони, уражені техногенними катастрофами місцевого масштабу.

В західному регіоні держави міста Стебник, Калуш, Яворів і низка інших мають на своїх територіях потенційно небезпечні сховища відходів колишніх хімічних виробництв. У східних областях нагромаджено мільярди кубічних метрів відвалів металургійної, вугільної, хімічної промисловості. Водний басейн основної артерії держави – Дніпро має акумульовані радіоактивні осади, які загрожують населенню великих міських агломерацій, розташованих на його берегах.

За таких умов особливо актуалізується проблема формування відповідального ставлення до довкілля.

Український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності:

 • – участь у окремих акціях:
 • – день Землі, година Землі, тощо;
 • – запровадження принципів "Зеленого офісу";
 • – розроблення екологічної політики;
 • – підготовка чи сертифікація за СЕМ.

Зелений офіс – це концепція управління організацією, яка має на меті: зменшити негативний вплив діяльності компанії на навколишнє середовище та сприяти раціональному використанню ресурсів в Україні:

 • – Найпоширеніші заходи:
 • – збір макулатури і повторне використання односторонньо друкованого паперу;
 • – повторна заправка картриджів для принтерів та копірів;
 • – налаштовування комп'ютерів на перехід у сплячий режим;
 • – вимкнення неактивної офісної техніки на ніч;
 • – ощадливе споживання електроенергії.
 • – Інвестиції у ресурсозберігаючі технології:
 • – енергозберігаючі лампи;
 • – нова сантехніка;
 • – заміна старої офісної техніки на нову (енергоефективнішу);
 • – електронний документообіг, телеконференції, тощо.
 • – Найпрогресивніші заходи:
 • – програмне забезпечення для збереження ресурсів;
 • – закупівлі з урахуванням дружності до навколишнього середовища;
 • – обладнання для автоматичного регулювання освітлення. Приклад: "Київстар":
 • – У системах офісних приміщень компанія використовує:
 • – ресурсо- та енергозберігаючі технології;
 • – екологічно безпечні системи опалювання, вентиляції і кондиціонування повітря.
 • – Для освітлення приміщень використовуються енергозберігаючі лампи.
 • – Для включення і відключення зовнішнього освітлення застосовуються фотоелементи.
 • – Теплопостачання здійснюється від власної котельної з ККД газових котлів 92-94%.
 • – Інтелектуальні системи вентиляції та кондиціонування використовують озонобезпечні хладагенти.
 • – В офісних приміщеннях ведеться цілодобовий моніторинг стану інженерного устаткування і параметрів повітря, а також проводиться щодобовий облік спожитих ресурсів (електроенергії, газу, води) з подальшим аналізом результатів.
 • – Розроблена внутрішня комунікаційна програма "Зелений офіс".
 • – Планується встановлення обладнання та програмного забезпечення для відеоконференцій.

Отже, Україна як член світового співтовариства проводить активну політику щодо охорони довкілля. Її занепокоєння подальшим загостренням екологічних проблем зумовлене тим, що, зазнавши потужного удару від Чорнобильської катастрофи, наша держава змушена тривалий час ліквідовувати її наслідки. В останні роки українські вчені ініціювали прийняття Екологічної конституції Землі. Її прийняття, на думку директора Інституту держави і права імені В. Корецького академіка Ю. Шемшученка, дало б можливість отримати унікальний механізм міжнародного права для посилення екологічної безпеки. У національному законодавстві, зокрема в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища", також є потреба внести зміни, які відповідатимуть сучасним екологічним викликам. У нашій державі потрібно створювати систему нормативних актів, які регулювали б проблеми утилізації побутових відходів, формували б правовий захист територій з унікальними природними умовами. Підприємства, які несуть на добровільній основі додаткові фінансові витрати на охорону територій, на яких вони здійснюють свою діяльність, мають отримувати податкові пільги.

Соціально відповідальний бізнес в Україні вимагає формування нової, екологічно спрямованої системи корпоративної соціальної відповідальності. Бути соціально відповідальним бізнесменом означає реалізацію бізнесової мети на основі випуску екологічно безпечної продукції, на основі використання технологій, що не завдають шкоди довкіллю. Бізнес-структура завжди функціонує в межах певної території, тому соціальна відповідальність бізнесу має реалізовуватись на основі соціально-екологічного партнерства з територіальними самоврядними організаціями. Посилення екологічної компоненти в системі корпоративної соціальної відповідальності може дати економічні вигоди як для суспільства, так і для бізнес-структур.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >