< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підвищення прозорості діяльності українських компаній як стратегічний напрям розвитку соціальної відповідальності

У процесі реалізації Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні мають бути створені інституційні механізми поширення СВБ серед вітчизняних суб'єктів господарювання та організацій. Означені механізми повинні спиратися на міжнародний досвід і відповідати поточним завданням розвитку держави, зокрема з питань розвитку конкурентоспроможності економіки та підвищення якості життя громадян, а також зважати на потреби подальшого розвитку СВБ як інструменту державного стимулювання.

Очікувані результати для національної економіки: Короткострокові результати (до трьох років з моменту затвердження Стратегії):

  • – усталення явища соціальної відповідальності бізнесу в суспільстві,
  • – формування ефективних механізмів соціального діалогу між різними суб'єктами суспільного процесу (бізнес, профспілки, владні структури, громадські організації тощо); – збільшення кількості компаній різного розміру, що розробляють і реалізують власні стратегії соціальної відповідальності;
  • – поширення кращих практик соціальної відповідальності українського бізнесу щодо етичної та чесної поведінки, поліпшення умов праці; захисту і покращення соціально- трудових прав працівника; захисту прав споживачів; дотри

мання сучасних стандартів безпеки праці та розвитку людини;

  • – збільшення кількості нефінансових звітів компаній; – розробка державних механізмів підтримки та стимулювання реалізації політики безперервного системного вдосконалення соціальної відповідальності компаній;
  • – інтеграція вітчизняних фахівців з СВБ до європейського та світового фахового середовища.

Довгострокові результати:

  • – забезпечення сталого розвитку країни;
  • – розвиток соціальної відповідальності бізнесу в українському суспільстві як загальноприйнятої тенденції;
  • – підвищення конкурентоспроможності країни і таких її показників, як: рівень макроекономічної стабільності; ефективність діяльності державних і приватних інституцій; ефективність і розмір ринку товарів та праці; рівень оплати праці; рівень розвитку і ділової досконалості бізнесу; якість інфраструктури; рівень легкості ведення бізнесу; інноваційний та технологічний розвиток; якість людського капіталу;
  • – полегшена інтеграція до європейського економічного і соціального простору і, зрештою, поступова інтеграція до ЄС; – активізація інвестиційних та інноваційних процесів; – підтримка розвитку торговельно-економічного, науково- технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди шляхом дотримання міжнародних стандартів з СВБ українськими комерційними організаціями;
  • – збільшення обсягу іноземних інвестицій до вітчизняної економіки, адже на сьогодні у світі набуває поширення тенденція, коли компанії принципово не виходять на нестабільні і ненадійні ринки, дотримуючись принципів чесного і етичного ведення бізнесу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >