< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правові аспекти забезпечення надійності електропостачання

Відповідальність за надійність систем електропостачання у цілому несуть ЕК, які забезпечують поставку електричної енергії споживачам у заявленому обсязі відповідно до графіка споживання та договорів електропостачання при виконанні споживачами всіх встановлених технічних і фінансових зобов'язань.

У Законі України "Про електроенергетику" є статті, що регламентують відносини постачальників і споживачів. Зокрема, при перерві у постачанні з вини постачальника постачальник несе відповідальність перед споживачем у розмірі 5-кратної вартості невідпущеної електроенергії. Згідно із Законом регулятор за порушення постачальником умов і правил ліцензованої діяльності може застосовувати відповідні санкції (попередження, штраф, призначення тимчасового керуючого, призупинення або анулювання ліцензії).

Згідно із Правилами облаштування електроустановок усі електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії (Шеметов, 2006):

  • І категорія – електроприймачі, перерви у електропостачанні яких можуть бути небезпечними для життя людей, чинити значний матеріальний збиток, пошкодження дорогого обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства. Електроприймачі І категорії повинні забезпечуватися електроенергією від двох незалежних взаємно резервованих джерел живлення, до яких належать дві електростанції або два центри живлення. Для особливої групи електроприймачів І категорії повинно передбачатися додаткове живлення від третього незалежного джерела (місцевої елекіростанції, акумуляторних батарей і т. п.), що значно підвищує вартість системи електропостачання;
  • II категорія – електроприймачі, перерви у електропостачанні яких призводять до масового недовипуску продукції, перерв у роботі працівників, значних простоїв механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів. Електро приймач і II категорії в нормальних режимах також повинні забезпечуватися електроенергією від двох незалежних взаємно резервованих джерел живлення. Живлення приймачів II категорії при аварії повинно бути збережене або автоматично відновлене. Останній захід на практиці застосовується найчастіше;
  • III категорія – усі інші електроприймачі, що не входять до І і II категорій. Для електроприймачів III категорії електропостачання може виконуватися від одного джерела живлення за умови, що перерви у електропостачанні, необхідні для ремонту або заміни ушкодженого елемента системи електропостачання, не перевищують однієї доби.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >