< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Техніко-економічні наслідки погіршення якості електроенергії

Розглянуті вище техніко-економічні наслідки відхилення ПЯЕ від норми на підприємствах мають місце й у побуті: вони дуже часто призводять до виходу з ладу побутової техніки. Наприклад, добова зміна напруги мережі від 200 до 240 В, що сьогодні є звичайним явищем, може вивести з ладу мікрохвильову піч, яка має обмеження за максимальною напругою (як правило, 230 В) (Заец, 2005). А зменшення напруги нижче норми для холодильника може призвести до того, що двигуну не вистачить пускового моменту і його обмотка згорить. Обрив нейтралі на підстанції може збільшити напругу в мережі до 380 В, яку не витримає жодна побутова техніка (Абрамов, 2004).

Подробиці

Унаслідок перепадів напруги у фізичної особи вийшли з ладу кольоровий телевізор, музичний центр, системний блок і радіотелефон. Це змусило постраждалого звернутися до суду. Рішенням суду ухвалено стягнути з ЕК всю суму збитку.

Енергопостачальна компанія звернулася до суду з апеляційною скаргою з метою перекласти відповідальність на житлову контору. Апеляційна скарга була відхилена, а рішення суду першої інстанції визнано правильним, оскільки за законом обов'язок забезпечувати належний технічний стан і безпеку енергетичних мереж, а також приладів обліку споживання енергії покладається на ЕК, якщо інше не встановлене законодавчими актами. Відповідно до Цивільного кодексу енергопостачальна компанія, що неналежно виконала зобов'язання за договором енергопостачання, зобов'язана відшкодувати заподіяний нею реальний збиток.

Погіршення ЯЕ призводить до збитків, які мають місце як у споживачів, так і у постачальників електроенергії. Під збитком, викликаним погіршенням ЯЕ, розуміють усі види негативних наслідків, що виникають у роботі СЕП, споживачів і ЕП. Розрізняють гри види збитку: технічний, технологічний і економічний.

З позиції споживача:

 • 1) технічний збиток обумовлений:
  • – перегрівом обертових машин, прискореним старінням ізоляції, скороченням терміну служби (у деяких випадках виходом з ладу) електроустаткування;
  • – зростанням споживання електроенергії й необхідної потужності електроустаткування;
  • – збоєм у роботі електронних систем управління, обчислювальної техніки та специфічного устаткування;
  • – перешкодами в теле- і радіоапаратурі, помилковою роботою рентгенівського устаткування;
 • 2) технологічний збиток пов'язаний з порушенням технології виробництва і викликаний недовиробництвом та браком продукції, простоями устаткування, псуванням технологічного обладнання;
 • 3) економічний збиток – технічний і технологічний збитки, виражені у грошовій формі. Найбільший вплив відхилення ПЯЕ від норми здійснює на такі економічні характеристики:
  • – зниження обсягу продажів унаслідок зменшення кількості продукції, що випускається, погіршення її якості;
  • – збиток від перевитрати електроенергії;
  • – збиток від зменшення терміну служби струмоприймачів і електроустаткування;
  • – зниження продуктивності устаткування.

З позиції постачальника електроенергії:

 • 1) технічний збиток обумовлений порушенням роботи й неправильним спрацьовуванням пристроїв релейного захисту та автоматики; зниженням ефективності процесів генерації, передачі і споживання електроенергії за рахунок збільшення втрат в елементах мережі; збільшенням втрат в усіх елементах електричної мережі;
 • 2) технологічний збиток викликаний відхиленнями режимів роботи електроустаткування та похибками вимірювальних приладів;
 • 3) економічний збиток обумовлений додатковими витратами на потреби підстанцій та втратами електроенергії, параметри якої не відповідають нормативам, і яку у зв'язку з цим абонент має право не оплачувати.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >