< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Винуватці, джерела та причини погіршення якості електроенергії

Основну відповідальність за якість електроенергії повинні нести ЕК як організатори енергопостачання. Сьогодні, користуючись тим, що в ГОСТ 13109-97 не зазначена кількість провалів напруги упродовж року, вони не завжди здійснюють необхідний контроль та не приділяють увагу належному стану й обслуговуванню свого електрогосподарства. З іншого боку, часто винуватцем погіршення ПЯЕ може виступати і споживач, широко використовуючи потужні вентильні перетворювачі, дугові сталеплавильні печі, зварювальні установки, які при всій своїй економічності й технологічній ефективності впливають на ЯЕ. У табл. 13.4 наведені суб'єкти ринку, від діяльності яких в основному залежить якість електроенергії. Проаналізуємо більш докладно вплив суб'єктів ринку електроенергії на показники її якості.

Енергопостачальні організації

Основною причиною низької ЯЕ тут є зношування розподільних мереж. За даними Міністерства енергетики України зношування розподільного комплексу досягає близько 66 % (Енергетика, 2005; Концерн, 2013). Підстанційне устаткування зношене на 70%, ЛЕП – на 40% (Жорняк, 2010). Причому помітна тенденція: чим нижче напруга мереж, тим більшою мірою вони зношені. Стабільне зростання електроспоживання та жорсткість режимів використання електроенергії обумовлюють необхідність термінової модернізації існуючих електричних мереж.

Причинами аварійних ситуацій є також застаріле обладнання, ненадійна робота самого устаткування через технічні відмови та некоректна робота обслуговуючого персоналу (Жорняк, 2010). Халатне відношення ЕК до свого електрогосподарства в сукупності спричиняє погіршення ПЯЕ. З метою виведення людського фактора за контур дії СЕП необхідно підвищувати рівень автоматизації генеруючих і розподільних систем.

Таблиця 13.4 – Найбільш імовірні винуватці погіршення ЯЕ (Герлига, 2011; Жорняк, 2010)

Властивості електричної енергії

Показник ЯЕ

Найбільш імовірні винуватці погіршення ЯЕ

Відхилення напруги

Відхилення напруги δUв.

СО, МК

Коливання напруги

Розмах коливань напруги δUt.

Доза флікеру Рt

Споживач із різко змінним навантаженням

Несинусоїдальність напруги

Коефіцієнт викривлення синусоідальності кривої напруги KU.

Коефіцієнт п-і гармонійної складової напруги KU(n)

Споживач із нелінійним навантаженням, МК

Несиметрія трифазної системи напруг

Коефіцієнт несиметрії напруг за зворотною послідовністю К2U

Коефіцієнт несиметрії напруг за нульовою послідовністю К0U

Споживач із несиметричним навантаженням, МК

Відхилення частоти

Відхилення частоти δf

СО, генеруючі компанії

Провал напруги

Тривалість провалу напруги Δtn

МК

Імпульс напруги

Імпульсна напруга Uімп

МК

Тимчасова перенапруга

Коефіцієнт тимчасової перенапруги KперU

МК

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >