< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Раціональний зміст етнічного й національного

Вступ до розділу.

Лекція 3. Теоретичний рівень етнонаціональної свідомості. Лекція 4. Практично-ціннісний рівень етнонаціональної свідомості.

Лекція 5. Етнонаціональна самосвідомість.

Лекція 6. Етнонаціональна самоідентифікація.

Вступ до розділу

Етнічна свідомість

Люди об'єднуються в етнічні спільноти несвідомо. Вони не роблять цього за якимось наперед загаданим планом. Сама об'єктивна соціально-природна необхідність спрямовує життя людей в етнічне річище.

Однак люди завжди були свідомі того, що позаетнічне існування є для них неможливим. Адже якщо відмовляєшся від свого етносу з його землею існування, мовою, культурою, традиційно-звичаєвими цінностями, історичною пам'яттю тощо, то маєш пристати до іншого етносу з його відмінною мовою, культурою, ментальністю. Але для більшості людей розірвати етнічні зв'язки буває досить важко, або й неможливо. Щоб зберегти свою етнічну самобутність, захистити самобутність свого етносу, людина може пожертвувати й власним життям.

Деякі люди протягом життя можуть змінювати сімейно- шлюбні зв'язки, товарисько-приятельські відносини, місце проживання (і разом з ним – сусідське оточення), професійне середовище і т. ін. Проте мало хто змінює свою етнічну належність, якщо це взагалі можливо по суті, а не за формою. При цьому, хоча етнічна належність людини (на відміну від практично всіх інших її соціальних належностей) не є наслідком свідомого вибору, але обертається людина у світі етнічного цілком свідомо.

Змістовно етнічна свідомість це, по-перше, – знання своїх етноісторії, етноміфів, етномови, фольклору, етноморалі, етнозвичаїв, етнотрадицій, етносимволіки, етнічних літературних, мистецьких пам'яток, своєї етнічної землі, природи; знання про те, що входить у поняття “етнічні особливості особистості”; знання історії відносин з іншими (особливо – сусідніми) етносами тощо. По-друге – це певна сукупність уявлень соціального індивіда про те, чим є той чи той етнос (передусім той, до якого сам цей індивід належить), уявлень про те, якими є інші етноси (включно на рівні етностереотипних уявлень), їхні особливості, як вони співвідносяться один з одним, яку етнічну ієрархію утворюють і т. ін.

Функціонально етнічна свідомість – це здатність індивідуального або колективного мислячого суб'єкта серед всієї множини соціальних явищ вирізняти явища етнічного ґатунку, більш-менш глибоко просякати в їх сутність, з певним ступенем адекватності оцінювати їх.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >