< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Носії інформації та бази даних

Носій інформації – матеріальний об'єкт, призначений для записування, передавання і збереження інформації. Носіями інформації можуть бути документи та інші носії, що являють собою матеріальні об'єкти, які зберігають інформацію [20].

За фізичною ознакою вони поділяються на носії із записом, що стирається або не стирається. До носіїв із записом, що не стирається, належать паперові носії (документи), які потребують ручного опрацювання.

Носіями із записом, що стирається, є магнітні стрічки, карти, барабани, диски, дискети, картки флеш-пам'яті тощо.

Більшість інформаційних послуг, пропонованих споживачам, ґрунтуються на різних базах даних у комп'ютерному або некомп'ютерному варіантах (каталог, картотека тощо).

Бази даних (БД) – сукупність пов'язаних даних, правила організації яких засновані на загальних принципах опису, зберігання та маніпулювання інформацією [186].

В базах даних містяться різні відомості про об'єкти, події, явища, публікації тощо. Бази даних є джерелом і первинною інформаційною сировиною для підготовки відповідними структурами інформаційних послуг.

Розрізняють бази даних внутрішньої інформації та бази даних зовнішньої маркетингової інформації. База даних внутрішньої містить інформацію, яка надходить з різних джерл.

Внутрішні джерела інформації про діяльність організації зведено в таблицю 1.5.

Таблиця 1.5.

Внутрішні джерела інформації

Назва підрозділу

Діяльність підрозділу

Кадрова служба

Веде облік руху персоналу, його якісний склад, стан підготовки, про що інформує керівництво, для прийняття відповідних рішень

Бухгалтерія

Готує фінансові звіти й надає докладну інформацію про обсяги продажу, ціни та рух готівки

Відділ

мат.-технічного забезпечення

Складає плани постачання, готує звіти про обсяги надходжень матеріальних ресурсів і стан матеріальних запасів

Виробничі відділи

Складають виробничі плани, а також звіти про матеріально-технічні запаси (незавершене виробництво, запаси в цехах тощо). Бази даних внутрішньої інформації використовують для розроблення ефективних маркетингових рішень

До баз даних зовнішньої маркетингової інформації, передусім, належить база даних про покупців.

База даних про покупців – це організований масив детальних відомостей про окремих наявних і потенційних покупців, зокрема й географічних, демографічних, психографічних, а також даних про особливості купівельної поведінки [198].

Так, у базі даних про покупців товарів виробничого призначення можуть міститись такі дані:

  • • основні дані про клієнтів (вік, дні народження, хобі, улюблені страви);
  • • які саме товари та послуги придбані;
  • • очікувані витрати покупця на найближчі роки;
  • • оцінка сильних та слабких сторін конкурентів щодо продажу й обслуговування покупців.

Формуються також бази даних про товари, постачальників, посередників, конкурентів тощо, інформація яких використовується для надання певних інформаційних послуг споживачам.

Види інформаційних послуг та їх постачальники

Види інформаційних послуг, залежно від характеру інформації у базах даних і поставлених маркетингових завдань зображені на мал. 1.1 **

Види інформаційних послуг

Мал. 1.1. Види інформаційних послуг

* Видання інформаційних матеріалів означає підготовку і видання друкованої продукції: прейскурантів цін, каталогів продукції, прайсів, довідкових видань тощо.

**Ретроспективний пошук інформації – це цілеспрямований за замовленням користувача пошук інформації у базі даних про товар, виробників тощо і пересилання результатів у вигляді файла електронною поштою або у вигляді роздруківок поштою.

Постачальники інформаційних послуг на товарному ринку – це різноманітні організаційні структури інформаційного бізнесу, які діють на комерційних та некомерційних засадах.

Ураховуючи те, що інформаційний бізнес має свої організаційні структури, специфічні продукти, унікальні засоби їх виробництва (обчислювальна техніка, засоби комунікації та програмне забезпечення) й чітко визначеного споживача, можна сказати, що інформаційний бізнес є самостійною сферою.

Основні постачальники інформаційних послуг подано на мал. 1.2.

Постачальники інформаційних послуг на товарному ринку

Мал. 1.2. Постачальники інформаційних послуг на товарному ринку

Умови надання інформаційних послуг, порядок оплати та розрахунків узгоджується сторонами при укладанні угоди. Угода може укладатися в формі передплати на довідково-інформаційні видання, передоплати на підставі абонементної плати або оформлятися окремим договором.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >