< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

Коло питань: мета і завдання інформаційного маркетингу, правила ведення інформаційного маркетингу, функції інформаційного маркетингу, види інформаційного маркетингу особливості маркетингової діяльності інформаційних структур.

Мета і завдання інформаційного маркетингу

Мета інформаційного маркетингу – знайти відповідність між можливостями інформаційних структур і потребами споживачів цільового ринку.

Зробити це можна з допомогою систематичних досліджень зовнішнього та внутрішнього середовищ фірми, вивчення інформаційних потреб, вдалого вибору ключових сегментів ринку. Застосування інформаційного маркетингу спрямоване на формування зв'язків із громадськістю й створення іміджу фірми.

Здійснення маркетингових заходів дає змогу прискорити віддачу виробничих фондів, підвищити мобільність виробництва та рівень конкурентоспроможності інформаційних продуктів, своєчасно створити нові інформаційні товари і прискорити просування їх на ті ринки, які нададуть можливість досягти максимального комерційного ефекту.

Основне завдання інформаційного маркетингу полягає не тільки в тому, щоб залучити якомога більшу кількість покупців (користувачів), але й продати кожному з них максимальну кількість інформаційних послуг відповідно до їх потреб [87].

Особливість інформаційного маркетингу полягає в тому, що ці потреби не завжди чітко усвідомлюються самими покупцями і звичайно не чітко визначені в певні моменти часу. Тому необхідною є робота з наближення інформаційних продуктів та послуг, запропонованих фірмою, до інформаційних моделей бізнесу, побудованих в уяві користувачів, і для підтримування стійкого попиту на них протягом усього періоду продажу.

За часів адміністративно-командної економіки інформаційна діяльність здійснювалася безкоштовно некомерційними організаціями, що фінансувалися за рахунок бюджету (банки, бібліотеки тощо). Інформаційна фірма повинна враховувати у своїй програмі маркетингу той факт, що значна частина потенційних користувачів не схильна сприймати надані послуги як товар і платити за них.

Крім того, покупець не завжди вміє правильно використовувати отриману інформацію через психологічні, професійні, моральні, етичні та інші бар'єри.

Правила ведення інформаційного маркетингу

Правила інформаційного маркетингу, що враховують аспекти відносин між продавцем і покупцем на інформаційному ринку, зведено в таблицю 1.11.

Таблиця 1.11

Правила

Суть правил інформаційного маркетингу

1

2

Перше

Будь-яка велика інформаційна потреба задовольняється здебільшого найпростішим способом без урахування необхідних для цього часу та грошей

Друге

Якщо у споживача інформації вже сформувались певні навички збирання її, то їх майже неможливо змінити навіть за умов значних витрат на маркетинг

Третє

Проведення інтерактивного пошуку зазвичай здійснюється не тими, кому дійсно потрібна інформація, бо перекладається на нижчі підрозділи

Четверте

Недоцільно охоплювати маркетингом організацію, яка не має необхідного устаткування або не має бажання платити за інформацію

П'яте

Користувач не завжди володіє достатньою кваліфікацією, необхідною для одержання необхідної йому інформації

Шосте

Користувач не завжди може сформулювати свої вимоги до інтерактивного пошуку, і тому свою відмову від нього обґрунтовує не важливими доводами, а тими, які йому простіше пояснити

Маркетингова діяльність інформаційних структур повинна забезпечувати [87]:

  • – одержання достовірної своєчасної інформації про кон'юнктуру ринку (структуру та динаміку попиту на інформаційні продукти і переваги споживачів);
  • – можливість удосконалення споживчих властивостей та номенклатури інформаційних продуктів і послуг, за допомогою яких повніше задовольнятимуться запити споживачів порівняно з ІПП конкурентів;
  • – необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимальний контроль сфери реалізації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >