< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види інформаційних продуктів і послуг

Коло питань: класифікація інформаційних продуктів і послуг, види інформаційних продуктів, характеристики інформаційних послуг, аналіз інформаційних послуг, надання інтерактивних послуг, надання інтернет-послуг, надання маркетингових послуг, надання консалтингових послуг та навчальних послуг

Класифікація інформаційних продуктів і послуг

Класифікація інформаційних продуктів і послуг має динамічний характер. Раніше до неї не входили кінцеві продукти інформаційних структур, що займаються розробленням баз даних для продажу, постачанням інформаційно-пошукових систем тощо.

На структуру інформаційних продуктів активно впливає оновлення складу обчислювальної техніки, периферійного устаткування, засобів передачі інформації.

Якщо порівняти традиційні послуги, передбачені чинними класифікаторами, з фактично наявними та необхідними для суспільства, то стане очевидним, що класифікувати інформаційні продукти потрібно, виходячи не тільки з їх призначення, походження, технології надання споживачам, але й з їх корисності для споживача.

Вдосконалення існуючого переліку інформаційних продуктів можна здійснити за рахунок [37]:

 • • освоєння нових видів інформаційно-обчислювальних робіт і послуг;
 • • розроблення окремих актуальних завдань, пов'язаних із соціальною сферою (пенсійне забезпечення, екологія, приватизація тощо);
 • • адаптація розробок, упроваджених в інших організаціях;
 • • опрацювання нових стандартів і технічних умов;.
 • • упровадження нових технологій.

Найбільш прийнятна на даний момент класифікація інформаційних продуктів і послуг подана на мал.2.3.

Види інформаційних продуктів

Розглянемо кожен із наведених на мал. 2.3 елементів інформаційних продуктів більш детально.

Апаратні засоби. До апаратних засобів належать:

– ЕОМ, міні-ЕОМ, індустріальні комп'ютери, портативні комп'ютери, гральні автомати, програмні приставки;

Класифікація інформаційних продуктів і послуг

Мал. 2.3. Класифікація інформаційних продуктів і послуг

 • – комплектуючі (модулі пам'яті, процесори, материнські плати, монітори, комплектування для периферії, оргтехніки);
 • – периферійне обладнання (принтери, сканери, цифрові камери, монітори, проекційні панелі і табло, пристрої зберігання інформації, пристрої резервного копіювання, засоби мультимедіа, обладнання для видавничих систем, джерела живлення, звукові карти, відеокарти);
 • – мережеве обладнання (обладнання для ЕОМ, сервери, телефони, факси, модеми, міні АТС, супутниковий зв'язок);
 • – оргтехніка (копіювальна, розмножувальна, обладнання для презентацій, калькулятори, записники, банківське обладнання, диктофони, торговельне обладнання, системи захисту інформації, обладнання для роботи з пластиковими картками, витратні матеріали).

Програмні продукти. До програмних продуктів належать:

 • – системне програмне забезпечення (операційні системи, системи програмування, офісне програмне забезпечення, лінгвістичне програмне забезпечення, системи управління базами даних, автоматизовані системи управління підприємством, ан- тивірусне програмне забезпечення, програми захисту);
 • – прикладне програмне забезпечення (мережеве програмне забезпечення, комунікаційне програмне забезпечення, програмне забезпечення для Інтернет, інформаційно-пошукові системи, комп'ютерна графіка, мультимедіа, навчальні, ігрові програми, видавничі системи, штрифти).

Інформаційні продукти. До інформаційних продуктів відносяться:

– фотодокументи: діапозитив, мікрофільм, мікрокарта тощо;

фонодокументи: магнітні фонограми для запису зображення та звуку;

– електронні документи: дискети, диски, мікросхеми, картки флеш-пам'яті тощо [86].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >