< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Надання інтернет-послуг

Інтернет засновано на міжнародній мережі мереж, він централізовано не запланований, ніхто ним не володіє, і налічує орієнтовно 30 млн. споживачів у 100 країнах.

Інтернет – це технологічна система, що дає змогу власнику комп'ютера та каналу зв'язку (модема, телефонної лінії тощо) отримувати доступ до необмеженої кількості різної інформації на магнітних носіях, підключених до інтернету, де б вони не були, за умови, що його власник теж підключений до нього.

Інтернет радикально впливає на всі сфери життя світового співтовариства – економіку, політику, науку, освіту. Більшість зовнішніх доступних користувачам змін в Інтернеті – це лише невелика частина процесів реструктуризації світової економіки, викликаної переходом до електронних форм ведення бізнесу. Оскільки будь-яка діяльність організації може стати об'єктом електронного бізнесу з повною її автоматизацією, то здійсниться перехід від статичних зв'язків постачальників із клієнтами до динамічних.

Людство отримало доступ до практично необмежених інформаційних ресурсів, однак доступ сам по собі ще не означає їх ефективного використання. Одночасно спостерігаються надлишок потенційно доступної інформації і нестача можливостей її використання. І це не тільки можливість дізнатися про щось з інтернету, а й заявити про себе через нього.

Інтернет абсолютно неупереджений щодо змісту розміщеної інформації, тобто з цієї точки зору – максимально демократичний. Однак при цьому виникають проблеми авторського права, відносини між свободою слова і різними видами зловживань цією свободою, розповсюдження шкідливої інформації, а також багато інших юридичних та моральних проблем.

Інтернет складається з декількох систем різного призначення і способів взаємодії з користувачами, що дають змогу реалізувати найпоширеніші послуги. Із цих ресурсів реально використовується лише незначна частина.

Електронна пошта (e-mail) за кількістю користувачів безперечно посідає перше місце. Будь-який користувач може мати доступ практично до всіх інформаційних ресурсів. За швидкістю доставки інформації вона конкурує з факсом і телеграфом. А дешевизну транспортування повідомлень в інше місто або країну порівняти взагалі нема з чим.

Передача рекламних оголошень, запрошень на презентації десяткам адресатів займає декілька годин (на Заході – декілька хвилин), а коштує як звичайний лист. Усе це надсилається з офісу або дому, а часто прямо з робочого місця, для чого достатньо мати будь-який комп'ютер та будь-який модем.

Електронні конференції менш відомі в Україні, а отже, і менш популярною є служба телеконференцій, кожна з яких присвячена певній темі. Ставши учасником (передплатником) однієї або декількох конференцій, користувач в змозі не тільки отримувати свіжі відомості з тем, що його цікавлять, а й пропонувати свої новини. Телеконференції є зручною базою довідково-сервісної служби для клієнтів, а крім того, сприяють просуванню іміджу організації і встановленню зворотного зв'язку зі споживачами.

Списки розсилання це ще одна форма обміну інформацією між користувачами Інтернет, подібна до електронних конференцій, яка часто виконує ту ж саму функцію. Однак технічно – це централізованіший варіант, що найчастіше підтримується конкретним ініціатором, який здійснює розсилання інформації електронною поштою всім зацікавленим, а також більш жорсткий контроль за дотриманням правил спілкування і відповідністю повідомлень до тематики.

Списки розсилання формальніші та тематично чіткіше зорієнтовані. Ініціатор списку розсилання забезпечує також доступ до електронних адрес передплатників цього списку. Передплатники, які беруть активну участь у списках та конференціях, набувають певної репутації, тобто позиціонуються в соціальному просторі. Подібні професійні об'єднання (за інтересами) дають змогу вести мову про існування міжнародного наукового співтовариства на якісно новому рівні.

Електронна служба найзручніша для маркетингу, вона завоювала популярність у всьому світі. Головна перевага полягає у високій швидкості доступу до інформації будь-якого вигляду (текстової, графічної, аудіо, відео) та до всіх інших систем інтернету у режимі реального часу, відсутності додаткових витрат на виготовлення друкарської продукції й оплату міжміських і міжнародних поштових або транспортних тарифів [86].

Важливою властивістю веб-публікацій є можливість унесення змін до них у будь-який час. Усе це спонукає компанії в усьому світі використовувати "всесвітню павутину" як канал маркетингу та отримання замовлень на свою продукцію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >