< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація збирання маркетингової інформації

Коло питань: маркетингова інформація як основа успіху інформаційної організації, організація проведення вторинних досліджень, організація проведення польових досліджень, етапи процесу маркетингового дослідження

Маркетингова інформація як основа успіху інформаційної організації

Перемогу в конкурентній боротьбі отримають ті інформаційні підприємства, які першими зможуть зібрати, обробити і передати споживачу науково-технічну та маркетингову інформацію, необхідну йому для створення й реалізації продукції.

Якщо систему забезпечення науково-технічною інформацією можна вважати більш-менш стабілізованою, то забезпечення фахівців маркетинговою інформацією вимагає створення такої системи на теоретичному та технічному рівнях.

Маркетингова інформація – основа для проведення маркетингових досліджень, розроблення стратегії й прийняття необхідних управлінських рішень. Особливістю системи маркетингової інформації є представлення в адаптованому вигляді зовнішніх маркетингових даних, таких як загальний стан економіки, науки і техніки, законодавства, культури, комерційного середовища, демографічні й соціальні особливості населення, канали збуту, конкуренти та постачальники з усіх країн, присутні на ринку.

У процесі управління підприємством переробляються численні потоки різноманітної економічної інформації у вигляді відомостей і повідомлень про явища, дії та процеси виробництва, що відображають зміни станів системи відповідно до її складності й структурних особливостей.

Збирання маркетингової інформації – це систематичне отримання і аналіз доступних для широкої громадськості даних про конкурентів та про зміни, що відбуваються в маркетинговому середовищі.

Система збирання маркетингової інформації займається пошуком, аналізом і поширенням інформації про різні чинники маркетингового середовища: конкурентні, технологічні, споживчі, економічні, соціальні, політичні та регулятивні. Система збирання маркетингової інформації визначає, яка інформація потрібна, здійснює її пошук у маркетинговому середовищі і подає менеджеру з маркетингу.

Розробка та ухвалення рішень в інформаційному маркетингу супроводжується використанням прийомів, які враховують умови невизначеності у бізнесі та ступінь ризику. Останній можна значно зменшити, маючи в своєму розпорядженні надійну, в

достатньому обсязі, реальну і своєчасну інформацію. Концепція маркетингу припускає, що інформація є не менш важливим ресурсом підприємства, ніж фінанси й персонал.

Таким чином, для забезпечення успішного функціонування інформаційної установи на всіх етапах її діяльності виняткове значення має маркетингова інформація, яка може бути отримана в результаті проведення вторинних і первинних досліджень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >