< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні переваги проведення вторинних досліджень

  • 1. Витрати на проведення кабінетних досліджень менші, ніж таких самих за допомогою польових досліджень.
  • 2. Витрати часу значно зменшуються, наприклад, пошук в Інтернет або звернення до потрібної бази даних може повністю задовольнити потребу туристичної компанії в інформації про будь- яку країну світу, причому практично безплатно.
  • 3. Для вирішення досліджень часто цілком достатньо тільки вторинної інформації, тому первинні дослідження стають непотрібними.
  • 4. Можливість використання результатів кабінетного дослідження у випадку, коли поставлена мета маркетингового дослідження не досягнута, для визначення завдань польового дослідження, його планування і використання вибіркового методу.

Дослідження, виконані на основі вторинної інформації, як правило, є попередніми й носять описовий характер. За їх допомогою можна визначити, наприклад, загальноекономічні характеристики ринку, становища в індустрії інформації, національні та інші особливості при виході на зарубіжні ринки.

Організація проведення польових досліджень

Для більш глибокого дослідження необхідна оперативна інформація. Інформація, зібрана вперше для конкретної мети, називається первинною інформацією, а дослідження, виконані на базі її аналізу – польовими.

Збирання й аналіз первинної інформації доцільно проводити тільки тоді, коли вивчення вторинної інформації не дає потрібного результату. При цьому треба сформулювати вимоги до вторинної інформації, що визначається предметом і об'єктом дослідження, яке проводиться. Поєднання вторинної та первинної інформації в необхідних обсягах, змісті і якості може привести до досягнення мети дослідження.

Польові дослідження майже завжди дорожчі за кабінетні. Тому вони застосовуються у випадках, коли:

  • • в результаті вторинного дослідження не досягнутий необхідний результат і не можна провести відповідний маркетинговий захід;
  • • високі витрати на польові дослідження можуть бути компенсовані значенням та необхідністю розв'язання відповідного завдання.

Польове дослідження може бути: а). Повним або суцільним, якщо ним охоплена вся група респондентів, які цікавлять дослідника. б). Частковим або вибірковим, якщо ним охоплений певний відсоток респондентів.

Суцільні дослідження звичайно використовуються для вивчення невеликого числа респондентів, наприклад, корпорації, великі фірми. Взагалі суцільні дослідження відрізняються з одного боку, своєю точністю, а з іншого – високими витратами ресурсів і часу.

Часткові або вибіркові дослідження найчастіше використовуються для отримання інформації при польових дослідженнях. На практиці застосовуються такі методи часткового дослідження:

  • • випадкові вибірки;
  • • нормована (за квотою) вибірка;
  • • концентрованої вибірки.

Для проведення кабінетних або польових досліджень слід мати на увазі те, що збирання та обробка даних у процесі дослідження здійснюється методами математики, статистики, психології, соціології і соціальної економіки.

Основними методами отримання первинних даних є анкетування, спостереження, експеримент.

Метод анкетування. Найбільшого поширення набув метод анкетування. Головна проблема його полягає в тому, як обмежити цілі анкетування, які визначають стратегію й інтерпретацію здобутої інформації. З метою анкетування тісно пов'язана проблема кола осіб, які беруть участь в анкетуванні (експерт, посередник, споживач та ін.).

В організації анкетування слід звертати увагу на тактику анкетування (особливо на формулювання питань), на форми анкетування і методи підбору опитуваних осіб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >