< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура ринку інформаційних продуктів і послуг

Структура ринку інформаційних продуктів та послуг (див мал. 3.3.) безпосередньо пов'язана з інформаційними потребами і відбиває можливості інформаційних технологій різних років. Якщо у 60-ті роки головними постачальниками й одночасно споживачами були інформаційні служби наукових, професійних і державних установ, які працювали на некомерційній основі, а головними

Структура ринку інформаційних продуктів і послуг

Мал. 3.3. Структура ринку інформаційних продуктів і послуг

інформаційними продуктами були реферативні видання, інформаційні бюлетені, бібліотечні каталоги, які розповсюджувалися за передплатою, то у 80-ті роки з'явилися нові споживачі – представники ділового світу, які мали високу купівельну спроможність і підвищені вимоги до аналітичної інформації, яку вже не треба було обробляти.

У наш час до 80% продажу інформаційних товарів припадає на бізнесовий світ – маркетингові служби промислових фірм і фінансових установ.

Продуктивний аналіз інформаційного ринку дає змогу поділити його на складові, як це зображено на мал. 3.4.

Складові ринку інформаційних продуктів і послуг (продуктивний аналіз)

Мал. 3.4. Складові ринку інформаційних продуктів і послуг (продуктивний аналіз)

Формування інформаційного ринку та відповідно ринку інформаційних продуктів і послуг відбувається водночас із розвитком у країні інформаційної індустрії.

Види ринків інформаційних продуктів і послуг

За місткістю (кількістю споживачів тієї чи іншої галузі) ринок може бути поділений на вертикальний та горизонтальний.

Вертикальний ринок ринок, на якому ІПП фірми можуть бути проданими представникам однієї або декількох галузей, а кількість фірм цих галузей відносно мала.

Для виробників ІПП промислового призначення з вертикальним ринком визначення розмірів ринку зводиться до збирання даних про одну галузь промисловості, яку він обстежує та обслуговує. При цьому враховується, що в результаті змін у техніці і технології цієї галузі, які відбуваються під впливом створюваних для них ІПП, ці самі ІПП після доопрацювання, переробки, коригування можуть використовуватися в тій самій галузі або у будь-якій іншій [86].

Наприклад, такий споживач, як Міністерство охорони здоров'я має у своєму складі декілька пов'язаних між собою, але цілком самостійних частин (див. мал. 3.5.)

Сектори галузі ринку Міністерства охорони здоров

Мал. 3.5. Сектори галузі ринку Міністерства охорони здоров'я

Горизонтальний ринок ринок, в якому ІПП підприємства продаються покупцям багатьох галузей промисловості, тобто кількість покупців достатньо велика.

Виробнику ІПП з горизонтальним ринком важливо знати характеристики всіх ринків галузевих секторів, що його становлять. Якщо фірма-виробник не володіє цією інформацією, вона може помилково зосередити діяльність із реалізації ІПП і стимулювання збуту в секторах незначної потенційної місткості на галузі, де збільшення обсягів продажу виявляється важким та дорого коштує [86].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >