< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка стратегії основних конкурентів

Обов'язковою умовою успішної роботи на ринку для будь- якого інформаційного підприємства структури є оцінка стратегії основних конкурентів. Найважливішими є такі фактори:

 • • частка конкурентів на ринку за видами ІПП;
 • • частка готових виробів, периферійних технічних засобів, комплектування і запасних частин, витратних матеріалів конкурентів;
 • • обсяг товарообігу конкурентів;
 • • фірмовий знак і назва продукції конкурентів;
 • • системи та канали збуту конкурентів;
 • • величина сфери збуту конкурента;
 • • способи доставки продукції конкурентів;
 • • види і засоби реклами конкурентів;
 • • використання конкурентами виставок, презентацій;
 • • рівень сервісного обслуговування; дизайн продукції конкурента;
 • • експортний потенціал;
 • • фірми, організації, що підтримують конкурента;
 • • переваги конкуруючих інформаційних продуктів.

Урахування цих факторів дає змогу зробити висновок про номенклатуру інформаційних продуктів, цінову політику, розрахувати збутові витрати конкурентів, виявити товар ринкової новизни, визначити витрати конкурентів на рекламу та просування товару.

Доцільно розглядати стратегію кожного конкурента окремо, визначаючи ключові фактори успіху кожної стратегії. Знайдені слабкі сторони конкурентів мають бути враховані інформаційним підприємствам для визначення власних ключових факторів успіху. У результаті приймається рішення, за якими показниками необхідно випередити конкурентів, а за якими – триматися з ними на одному рівні або ж навіть їм поступитися. Для цього доцільно встановити:

 • • запити, яким задовольняє даний продукт;
 • • ступінь задоволення цих запитів порівняно з конкуруючими продуктами;
 • • мету використання продукту споживачами;
 • • здатність інформаційного продукту досягти поставленої споживачем цілі;
 • • відповідність продукту вимогам ринку;
 • • самостійний продаж продукту або в комплексі з іншими;
 • • ефективні методи продажу;
 • • "вузькі місця" у просуванні товару та шляхи усунення їх.

У ряді випадків інформаційне підприємство неспроможне оволодіти певними ключовими факторами самостійно. Тоді

слід відмовитися від виходу на даний ринок із даним інформаційним продуктом або спробувати вирішити цю проблему з партнерами.

Для успішної діяльності інформаційної структури в умовах ринку необхідно з'ясувати конкурентоспроможність запропонованих споживачу інформаційних продуктів чи послуг. Це можна досягти за рахунок порівняння конкуруючих товарів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >