< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розробка й впровадження системи

Розробка й створення маркетингової інформаційної системи – тривалий і трудомісткий процес, який проходить декілька етапів [86]:

  • • обстеження об'єкта;
  • • обгрунтування необхідності створення МІС;
  • • складання технічного завдання;
  • • розробка технічного проекту.

Інформаційні, організаційні та методичні зв'язки управління маркетингом з іншими об'єктами управління (виробництво, збут, конструкторсько-технологічні розробки тощо) зумовлюють необхідність їх проектування як єдиної системи. Це знаходить відображення в обґрунтуванні комплексу технічних засобів, що використовуються, програмного забезпечення, організації баз та банків даних.

Розробка і впровадження МІС пов'язані зі значними витратами на проектування й підтримку функціонування (наприклад, повсякчасне поновлення та актуалізація бази даних). Доцільність розробки МІС визначається не за зменшенням витрат на обробку, а за впливом системи на прийняття маркетингових рішень, установленням нових цілей і через них на збільшення прибутків фірми, виявлення перспектив її діяльності.

Способи впровадження МІС наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Способи впровадження маркетингової інформаційної системи

Способи впровадження

Характеристика способів

1.

Адаптація комп'ютерних IT та комунікацій до існуючої структури управління і розподілу обов'язків між маркетологами

Відбувається автоматизація, модернізація методів виконання функцій управління, вдосконалення розподілу ін- форм. потоків між фахівцями з управління

2.

Розробка нової організаційної структури управління (не тільки маркетингу, але й усього об'єкта), за якої ефективність функціонування МІС найбільша

Ліквідується розрив між інформаційними та організаційними структурами, зменшуються потоки інформації, що циркулюють на об'єкті. Передбачає розвиток комунікацій, удосконалення форм і методів управління

За першим варіантом ризик упровадження системи зводиться до мінімуму, за другим – система може розвиватися згідно з вимогами й потребами вдосконалення управління об'єктом.

Необхідність такої системи пов'язана з трьома головними передумовами, обумовленими концепцією сучасного маркетингу:

  • 1. Негативна дія фактора розосередженості клієнтів на великих територіях. Компенсується впровадженням оперативних систем збору та обробки інформації.
  • 2. Вивчення потреб покупців вимагає проведення систематичних маркетингових досліджень.
  • 3. Посилення нецінових варіантів конкуренції активно сприяє залученню телекомунікаційних можливостей із метою реклами.

В сучасному суспільстві розвиток МІС неможливий без комп'ютерної техніки. Однак повні системи, що охоплюють усі області маркетингу, не застосовуються. Найбільш поширені часткові системи для окремих сфер (реклами, збуту).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >