< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційно-економічні принципи інформаційного маркетингу

Друга група охоплює такі принципи інформаційного маркетингу: принцип системності, принцип єдності функціонування МІС з іншими інформаційними системами, принцип декомпозиції, принцип нових завдань, економіко-організаційний принцип, принцип першого керівника та принцип безперервного розвитку системи.

Принцип системності передбачає постановку мети управління і вибір критеріїв, що дозволяють оцінити, наскільки спроектована система відповідає поставленій меті.

Створення МІС повинне засновуватися на методі системного аналізу. В процесі її розробки слід урахувати взаємозв'язки підсистем і окремих елементів МІС як між собою, так і із зовнішнім середовищем.

Принцип єдності функціонування МІС з іншими інформаційними системами передбачає дотримання єдності системи, що проектується, й усієї системи управління інформаційними установами, включаючи її організаційне, інформаційне, програмне та технічне забезпечення.

Дотримання даного принципу дозволяє встановити гнучкі динамічні зв'язки між функціями управління на основі синтезу МІС й інших автоматизованих систем управління підприємствами. При цьому формується інтегрована система, в якій відбувається взаємодія всіх можливих механізмів управління установами в процесі досягнення поставленої мети.

Принцип декомпозицїї передбачає розподіл системи на складові елементи, що полегшує її розробку.

Принцип нових завдань охоплює як формулювання й постановку абсолютно нових для підприємства завдань, так і нові підходи, алгоритми та методи рішення існуючих завдань управління маркетингом, які не можуть бути реалізовані без використання сучасних економіко-математичних методів.

Економіко-організаційний принцип передбачає обов'язкове навчання апарату управління методам і техніці роботи в умовах функціонування МІС.

Участь управлінського персоналу в розробці та впровадженні МІС означає, що в робочій групі зі створення МІС беруть участь користувачі проектованої і впроваджуваної системи. Вони повинні співробітничати з розробниками в частині постановки й уточнення мети і шляхів її досягнення, у формуванні специфічних вимог до системи, у визначенні пріоритетів, завдань тощо.

Принцип першого керівника передбачає, що очолити роботу щодо створення МІС повинен керівник підприємства або, принаймні, один із його заступників.

Принцип безперервного розвитку системи передбачає трактування МІС як відкритої системи, що підлягає розширенню й розвитку з орієнтацією на новітні технології і програмні продукти.

Економічна доцільність проекту вимагає забезпечення продуктивності, якості та економічності проектних рішень, які пропонуються, в часі. Врешті-решт упровадження МІС повинне сприяти підвищенню прибутковості роботи підприємства і зміцненню її позицій на ринку інформаційних продуктів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >