< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

Коло питань: економіко-математичні методи ухвалення маркетингових рішень, експертні методи ухвалення маркетинговий рішень, оптимізаційні методи ухвалення маркетингових рішень, евристичні методи ухвалення маркетингових рішень

Економіко-математичні методи ухвалення маркетингових рішень

Проведення маркетингових досліджень та аналізу базується на застосуванні різних економіко-математичних методів, а саме багатовимірних методів, регресійних і кореляційних методів, імітаційних методів та методів статистичної теорії прийняття рішень.

Основні економіко-математичні методи ухвалення маркетингових рішень зведено в таблицю 4.4.

Таблиця 4.4.

Економіко-математичні методи ухвалення маркетингових рішень

Вид методу

Призначення методу

1.

Багатовимірні методи (факторний і кластерный)

Використовуються для обґрунтування маркетингових рішень, в основі яких лежать численні взаємозалежні змінні (економічні показники – визначення обсягу продажу нового товару в залежності від його технічного рівня, ціни, конкурентоспроможності та витрат на рекламу)

2.

Регресійні і кореляційні методи

Дозволяють установлювати взаємозв'язок між групами показників, що описують маркетингову діяльність

3.

Імітаційні методи

Використовують, коли змінні, що впливають на маркетингову ситуацію, не піддаються аналітичним рішенням (описують конкуренцію)

4.

Методи статистичної теорії прийняття рішень

Використовуються для стохастичного опису реакції споживачів на зміну ринкової ситуації (прогнозування ринкової частки)

Залежно від конкретних уточнюючих постановок проблеми формування функціональної частини МІС, можуть бути запропоновані різні методи її рішення, які можна розділити на три групи: експертні, оптимізаційні, евристичні.

Експертні методи ухвалення маркетингових рішень

Серед існуючих експертних методів доцільно скористатися методом організації складної експертизи, оскільки він призначений для підвищення об'єктивності отримання оцінок шляхом розкладання глобальної проблеми, пропонованої експерту, на простіші.

Метод вирішальних матриць як засіб розв'язання проблеми з великою невизначеністю. Ідея методу полягає в послідовному розкладанні проблеми на менші і поетапному отриманні оцінок. Зазначений метод доцільно використовувати при оцінюванні складових графа цілей та функцій МІС підприємства.

В результаті застосування цього методу оцінка відносної важливості завдань управління МІС зводиться до послідовних оцінок збільшених альтернатив (функцій управління, видів діяльності і т.п.), що забезпечує їм високу достовірність за інших рівних умов.

Маючи оцінки відносної важливості завдань управління МІС, їх можна застосувати при ранжируванні завдань або при побудові конкретних економіко-математичних моделей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >