< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

Коло питань: розробка комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послуг, визначення стратегії і тактики комунікації, організація просування інформаційних товарів та послуг, аналіз і дослідження ефективності комунікацій, контроль ефективності рекламної політики та и результатів

Перш за все, необхідно зауважити, що інформаційні підприємства працюють на досить специфічному ринку, отже і послуги, які вони пропонують, можуть стати у нагоді досить вузькому, спеціалізованому колу споживачів. Реклама за цих умов також буде специфічною і не завжди розрахованою на широкі маси. Цей фактор, фактор специфічності послуг, є одним із визначальних при розробці рекламної кампанії підприємства інформаційних продуктів і послуг.

Розробка комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послуг

Питання розробки комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послуг – це один із важливих аспектів управління маркетинговою діяльністю, головним завданням якого є необхідність на стадії планування передбачити заходи щодо недопущення кризових ситуацій у діяльності підприємства, а у випадках їх появи – зменшення рушійної дії і тим самим зниження ризику банкрутства.

Загальна схема руху ринку у його маркетинговій інтерпретації включає декілька рівнів розгляду:

  • • аналіз ринкових можливостей підприємства;
  • • оцінка його маркетингових можливостей;
  • • розробка та реалізація комплексу маркетингу.

Аналіз ринкових можливостей підприємства повинен проводитися у ході комплексного вивчення і прогнозування ринку (тобто попиту, пропозицій, цін, кон'юнктурних змін, рівня конкуренції) для виявлення нових ринків та допоміжних можливостей освоєння, поглиблення в існуючі дійсні ринки. В результаті цієї роботи інформаційне підприємство отримуватиме інформацію, необхідну для реального здійснення своїх маркетингових можливостей та їх кількісної оцінки.

Оцінка маркетингових можливостей дозволяє відповісти на два головних питання: як випередити конкурентів та як з'єднати цілі та ресурси підприємства.

В маркетингових програмах підприємства повинні враховуватися обидві форми проявлення конкуренції: як цінова так і нецінова. Повинна ретельно вивчатися статистика індексів цін на аналогічні послуги конкурентів, що допоможе компанії вести контроль за цінами. Нецінова конкуренція спиратиметься на такі інструменти маркетингу, як просування товарів та послуг, сервіс, рекламу, надання додаткових послуг та інше, що дозволить збільшити збут при стабільній ціні.

Кожне підприємство намагається заповнити свою ринкову нішу за рахунок монопольних переваг у області технологій, цін, сервісу, торгової марки та іншого, тобто за рахунок того, що не можуть забезпечити інші компанії і на чому будуються освоєння того чи іншого сегменту ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >