< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль ефективності рекламної політики та її результатів

Однією з найбільш складних проблем, що стоять перед підприємством, є ухвалення рішення про розмір асигнувань на стимулювання. У процесі розробки бюджету варто враховувати ряд моментів: витрати різних альтернатив (ціна телереклами в порівнянні з радіо-оголошеннями й оголошеннями в журналах, наприклад); скільки разів потрібно повторити рекламу для того, щоб вона була ефективною; на скільки виросли ціни на рекламу в засобах масової інформації останнім часом. Варто також враховувати те, на якому етапі життєвого циклу перебувають товари фірми, чи відчувається постійна нестача у цих товарах, чи їх доводиться продавати "під тиском" та інше.

Сучасні умови виробництва та споживання в економічно розвинутих країнах зумовлюють зростання вимог до ефективності реклами, до її оперативності, охоплення цільових ринків у самій країні та за її межами, розширення цілей рекламної діяльності, методів оцінки реклами тощо

Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою частиною контролю маркетингу. У процесі його передбачається періодична всебічна або за окремими напрямами об'єктивна перевірка рекламної діяльності підприємства, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників.

Цілями контролювання рекламної діяльності підприємства с: а) аналіз відповідності цілей і завдань рекламної діяльності цілям та завданням маркетингу;

  • б) установлення різниці між запланованими й фактичними витратами на проведення рекламної кампанії;
  • в) визначення результатів рекламної діяльності за певний час;
  • г) розробка заходів щодо поліпшення рекламної діяльності в перспективі.

Метою контролювання результатів реалізації інформаційних продуктів і послуг є [131):

  • • контроль впливу на продаж товарів тих рекламних заходів, які були заплановані у ході розробки рекламної кампанії;
  • • контроль комунікативних показників ставлення споживачів до підприємства, його продукції, рекламних звернень та засобів масової інформації, які використовують у ході проведення рекламної кампанії;
  • • контроль витрат рекламної служби на свою діяльність;
  • • контроль витрат із бюджету на проведення рекламної кампанії;
  • • контроль графіка показу рекламного звернення для цільової аудиторії;
  • • контроль проведення презентацій, ярмарків, виставок тощо;
  • • контроль витрат коштів на зазначені заходи.

Основним завданням контролю є перевірка правильності й ефективності самої концепції маркетингу й стратегії товаропросування, у тому числі й рекламної діяльності. Контролювання результатів рекламної кампанії підприємства відбувається в шість етапів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >