< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

Коло питань: передумови застосування бенчмаркінгу, фактори, що перешкоджають його впровадженню, основні помилки ви користання бенчмаркінгового підходу

Передумови застосування бенчмаркінгу

Для українських підприємств застосування бенчмаркінгу є ще досить новим напрямком удосконалення діяльності. Хоча, звичайно, елементи бенчмаркінгу зустрічаються в багатьох проектах з удосконалення методів роботи українських підприємств.

Перший приклад – упровадження сертифікації системи якості підприємства відповідно до стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), що сприяє підвищенню конкурентоспроможності української продукції, яка виходить на міжнародний ринок. Процес сертифікації, по суті, є бенчмаркінговим процесом.

Щоб бути сертифікованою за системою ISO підприємство мусить привести свої бізнес-процеси і внутрішні процедури у відповідність до вимог ISO.

Найвідомішими успішними прикладами сертифікації українських компаній за системою ISO є пивзавод "Оболонь", Луцький підшипниковий завод, ТДП Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і фірма Ambulance. Сертифікація цих підприємств була проведена за участю закордонних консультантів.

На сьогодні в Україні немає жодного прикладу сертифікації всієї організації бізнесу, тобто система ISO використовується для ідентифікації "критичних місць", в яких і впроваджуються часткові вдосконалення.

Вищенаведені приклади свідчать про те, що система ISO може бути використана не тільки підприємствами, що поставили перед собою мету сертифікації за цим стандартом, але й будь-яким підприємством, що здійснює програму вдосконалення бізнесу, як "базу порівняння" для виявлення "критичних місць" у своїй діяльності.

Як "платформа" для порівняння може бути використана також американська система сертифікації – Malcom Baldrige Award Criteria. Саме вона використовувалася в проекті реструктуризації Українського електромашинобудівного заводу.

Орієнтуючись на стандарт Malcom Baldrige Award Criteria, на етапі діагностики організації бізнесу на підприємстві Українським центром післяприватизаційної підтримки підприємств були сформульовані і досліджені його бізнес-процеси.

У результаті було виділено такі основні процеси [193]:

  • • ідентифікація потреб споживачів;
  • • ідентифікація ринку;
  • • створення продукту;
  • • виробництво продукту;
  • • маркетинг,
  • • реалізація і післяпродажний сервіс.

До допоміжних (або функціональних) процесів було віднесено:

  • • управління людськими ресурсами,
  • • управління фінансовими ресурсами
  • • управління інформаційними ресурсами.

Аналіз існуючих на підприємстві бізнес-процесів надав можливість консультантам виявити "вузькі місця" (неефективну організацію робіт, значні ресурсозатрати) і запропонувати ряд заходів щодо їх усунення.

Знання про методи роботи кращих підприємств галузі та вимоги споживачів продукції, отримані в процесі стратегічного бенчмаркінгу, є важливою інформацією, необхідною для розвитку підприємства й забезпечення підвищення його конкурентоспроможності.

Особливості використання бенчмаркінгу залежно від цілей підприємства. У кожного підприємства, залежно від його місії та цілей, є свої особливості використання бенчмаркінгу в управлінні бізнес-процесами.

Наприклад, у пивоварній компанії "САН ІнБев Україна" бенчмаркінг спочатку мав стихійний характер, оскільки була значна кількість інших проблем, які потребували негайного врегулювання, але згодом метод почали застосовувати системно, він став підмогою не тільки в "локальних" змінах, але й у розробці довгострокової стратегії.

Найбільш активно в "САН ІнБев Україна" застосовується внутрішній бенчмаркінг. Основний принцип є таким: потрібно в першу чергу використати свої резерви, а потім уже звертатися по допомогу ззовні. Тому в компанії регулярно проводяться опитування менеджерів різних рівнів і підрозділів, успішна практика того або іншого функціонального підрозділу поширюється на інші.

Компанією добре налагоджений зворотний зв'язок з українськими підприємствами, ініціюються й програми обміну інформацією з підрозділами ІнБев в інших країнах. Так, перед запуском "Чернігівського Білого" проводився аналіз розвитку сегмента нефільтрованого пива на ринках країн Європи. А от у конкурентів "САН ІнБев Україна" досвід запозичує нечасто, в основному, партнерами з бенчмаркінгу є виробники алкогольних і безалкогольних напоїв, молочної продукції.

В організаціях інших галузей можна запозичити управлінський досвід загального характеру, наприклад принципи управління персоналом. Так, у "САН ІнБев Україна" регулярно застосовують бенчмаркінг щодо заробітної плати, компенсаційних систем, нематеріального стимулювання та програм утримання персоналу [209].

При цьому компанія тісно співпрацює з російськими колегами: вивчається як позитивний, так і негативний досвід один одного, визначаються сильні й слабкі сторони (наприклад, проводиться порівняльний аналіз фіксованих витрат і прибутковості брендів).

Також заслуговує на увагу досвід використання бенчмаркінгу компанією "Анкор", яка займається поставками устаткування та видаткових матеріалів для поліграфії на ринок України та має свої підрозділи в Мінську, Москві, а також торговельні філії в Одесі й Дніпропетровську.

Основні партнери цієї компанії з бенчмаркінгу – її постачальники. Саме в них компанія запозичила організацію складського обліку, побудову відділів продажу та, наприклад, закріплення за кожним менеджером певної території, даючи їм тим самим самостійність і конкретизуючи зону відповідальності.

Інший приклад того, що компанія запозичила в постачальників, але вже з Кореї, – проведення семінарів для клієнтів в Україні. Семінари проводяться раз на рік, щоб зібрати всіх клієнтів, поділитися з ними напрацюваннями, досвідом. Для ринку, на якому працює компанія, це стало новинкою й дало хороший ефект, причому незабаром деякі з конкурентів теж почали проводити такі семінари [221].

Ще один приклад використання методології бенчмаркінгу – "перейняття" готових методик для вирішення конкретної проблеми, іншими словами, "передового досвіду", українськими вищими навчальними закладами Так, перед упровадженням в якості експерименту, Болонської системи організації навчального процесу фахівці Європейського університету декілька разів навідувались до Жешувського університету (Польща), де знайомились та переймали нові методики організації навчального процесу у вищій школі. Як результат, в Європейському університеті, першому серед вітчизняних вищих навчальних закладах, була побудована власна Модель досконалості за вимогами ISO- 90001. За поданими матеріалами на Український національний конкурс з якості, що проводився Українською асоціацією з якості, в 2004 р. університет відзначено сертифікатом "Визнання досконалості в Україні", в 2005 р. – визнано Лауреатом XI Всеукраїнського конкурсу з якості. В 2006 р. після перевірки системи якості міжнародною експертною комісією Європейський університет нагороджено сертифікатом Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) – "Визнання досконалості в Європі". В тому ж році ПВНЗ "Європейський університет" став дійсним членом Клубу лідерів якості підприємств України, яким є й до сьогодні.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що розуміння специфіки й аналіз уявлень керівників вищої ланки про перспективність застосування бенчмаркінгу в Україні дозволяє говорити про впровадження бенчмаркінгу на кращих підприємствах держави, до яких по праву належать Державне підприємство аеропорт "Бориспіль", відкрите акціонерне товариство "Дармак" пивоварні компанії "Оболонь" і "Славутич", комбінат "Сандора", Державне управління персоналу, комбінат "Десна" та інші.

Українські підприємства поки ще не можуть успішно працювати на ринку без твердого контролю за ефективністю бізнес- процесів, спираючись на грамотну рекламу та широку мережу дистрибуції, а рівень довіри до партнерів практично виключає можливість прямого співробітництва компаній-конкурентів і навіть компаній, зайнятих у різних галузях, що свідчить на користь упровадження консалтингових та посередницьких послуг із використанням бенчмаркінгу, при цьому можна використати великий набір кількісних і якісних методів маркетингових досліджень.

На основі отриманого досвіду в країні відбувається створення та підтримка системи безупинних покращень результативності бізнесу. Порівняння відбувається на корпоративному, процесному рівнях і на рівні видів діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >