< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поділ консалтингових служб за моделями їх організації

Історія розвитку зарубіжних консаалтингових служб свідчить про велику розмаїтість їх організаційних форм. Навіть у підходах до класифікації служб спостерігається розходження думок.

Нині у світі налічується понад 200 країн, що розвивають екстеншн-системи за різними моделями, основні з яких зведено в таблицю 7.6.

Таблиця 7.6.

Моделі організації консалтингових служб

Вид моделі

Підвид моделі

Характеристика моделі

Країна

Державна модель

Університетська модель

Створюється на базі регіональних багато- профільних або галузевих університетів (модель “land-grant”), коледжів та профільних шкіл

США, Португалія, Туреччина, Біларусь

Міністерська модель

Створються як структурні підрозділи галузевих органів управління – міністерств, регіональних та місцевих управлінь і департаментів

Канада, Литва, Росія, Польща

Приватна модель

Консультаційна служба

Розвивається шляхом надання послуг на платній основі як підрозділ комерційної фірми

Німеччина, Голландія,

Франція, Великобританія

Приватна фірма

Окрема консультативна фірма

Громадська модель

Створюється на базі фермерських асоціацій, об'єднань товаровиробників, інших організацій які оплачують послуги зі своїх фондів

Перу, Зімбабве

Змішана модель

Поєднує всі інші моделі та різні джерела фінансування

Угорщина, Чехія, Україна

У кожній країні розвиток даних організацій здійснювався в різний час і за схемами, що найбільш прийнятні для політики держави. При цьому у багатьох країнах одночасно використовуються різні підходи й переважають комбіновані способи організації служб, що, динамічно розвиваючись, на кожному етапі адаптуються до умов економіки країни.

Державні служби перетворились в організації, що надають консультаційні послуги на комерційній основі. Основні їх функції та призначення зведено в таблицю 7.7.

Таблиця 7.7.

Основні функції державних служб з надання консультаційних послуг

Основні функції

Призначення

Основні питання

1.

Надання

інформаційно

консультаційних

послуг

Уряду

3 питань сучасних наукових досліджень і консультацій

Клієнтам

3 економічних питань розвитку приватного та державного секторів

Сільському

населенню

Із загальних питань (зміни в законодавстві, збереження навколишнього середовища, утримання тварин, переробка сг сировини і т.п.)

2.

Проведення робіт із держ. регулювання

Відповідно до нагальних завдань уряду

Світова практика свідчить, що консультаційні служби більшості країн набули ознак змішаної моделі і є комбінуванням як різних форм їх організації, так і різних способів фінансування. Крім того, в межах інформаційно-консультаційної системи однієї країни (регіону) можуть паралельно функціонувати декілька служб різної організаційної форми.

У більшості країн моделі консультаційних служб комбіновані й містять як державну, так і підприємницьку складові. Кожна із вищерозглянутих систем має цінні надбання в організації й методології консультування і заслуговує на увагу. У більшості країн консультантами є вчені – довірені особи виробників з питань господарської діяльності та соціального облаштування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >