< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Побудова ІТ-консалтингу

Коло питань: IT консалтинг як вид послуг на ринку, суть ІТ- консалтингу, його завдання та напрями, склад IT-послуги, переваги застосування ІТ-консалтингу, розвиток світового й національного ІТ-консалтингу

консалтинг як вид послуг на ринку праці

Управління сучасним підприємством є складним комплексним завданням, що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду. До таких ресурсів належать, зокрема, інформаційні системи, що забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства. Організація ефективної системи експлуатації ІТ- інфраструктури є одним з аспектів забезпечення заданого рівня якості будь-якого підприємства.

За сучасних умов багато видів послуг надаються на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій. Особливо велика їх частка при наданні консультаційних, освітніх, фінансових та страхових послуг. Динамічно розвивається ринок комплексних інтегрованих систем автоматизації підприємств і установ різного профілю (фінансових, промислових, офісних) та різних масштабів із різноманітними схемами ієрархії, які призначені для вирішення завдань як на рівні підприємства загалом, так і на рівні його виробничих підрозділів, цехів та дільниць.

Фактично проблема комплексної автоматизації стає актуальною для кожного підприємства. Це пояснюється такими основними причинами [160]:

  • 1. підвищенням організаційної та фінансової самостійності;
  • 2. прагнення вийти на зарубіжний ринок;
  • 3. прагненням західних компаній виробляти свої товари в Україні;
  • 4. завершенням періоду часткової автоматизації;
  • 5. орієнтацією підприємств на бізнес-процеси, що мають цінність для клієнта;
  • 6. появою на ринку як зарубіжних, так і вітчизняних систем автоматизації; поширення досвіду їх використання.

Головна особливість індустрії систем автоматизації різних підприємств та установ полягає у концентрації ускладнень на початкових етапах аналізу вимог і проектування специфікацій системи за відносно невисокої складності й трудомісткості подальших етапів. Фактично, тут і визначається, що робитиме майбутня система та яким чином вона працюватиме, щоб задовольнити висунуті вимоги.

Для більшості підприємств необхідний етап, що є передуючий автоматизації, – наведення порядку в їх діяльності, створення раціональних технологій і бізнес-процесів, щоб не отримати "автоматизованого хаосу". Самостійно із завданням вибору і тим більше розробленням власної системи без жодної концепції автоматизації підприємство впоратися не в змозі. Виникає необхідність у послугах консалтингових фірм, незалежних від виробників систем автоматизації.

Нечіткість та неповнота системних вимог і помилки, допущені на етапах аналізу та проектування, породжують на подальших етапах важкі, часто невирішувані проблеми і призводять до невдачі всієї роботи. З іншого боку, не існує двох однакових організацій, тому просте тиражування навіть хорошої системи управління підприємством не може враховувати специфіки замовника. У цьому разі виникає проблема вибору саме тієї системи, яка найбільш придатна для конкретного підприємства.

IT-консалтинг виокремився з усіх напрямів бізнес-консалтингу, оскільки всі суб'єкти економіки оперують великою кількістю інформації у своїй діяльності, і роль професійних консультантів саме у сфері інформаційних технологій підвищується. IT-консалтингові компанії з'являються останніми на ринку разом із появою попиту на їх послуги за переходу від часткової до комплексної автоматизації, коли підприємство нездатне самостійно вирішити проблеми і готове платити не тільки за програмне та апаратне забезпечення, а й за консультації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >