< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ціна базова

Це ціна (контрактна, прейскурантна і т. ін.) з фіксованими параметрами якості. При постійній поставці товару з параметрами, що відрізняються від базових, рівень ціни визначається при допомозі надбавок і знижок до базової ціни, які враховують зміни в якості товару.

Цим терміном називають і ціну, взяту на базі порівняння, наприклад, аналізі господарської діяльності, рівня рентабельності, вирахуванні індексів і в інших випадках.

Оптові ціни придбання і продажу

Підприємства реалізують вироблену (або придбану раніше) продукцію іншим підприємством та збутовим організаціям великими параметрами за оптовими цінами – оптом. До оптових відносяться закупівельні ціни, ціни виробника, міжнародні, біржові.

Роздрібна ціна – ціна, за якою товар реалізується в роздрібній торгівлі. Може бути фіксована або вільна. Фіксована встановлюється органами ціноутворення, вільна формується роздрібним торговим підприємством, виходячи з відпускної ціни підприємства-виробника, або ціну сформованої покупцем, що ввіз товари в країну; оплаченої оптової надбавки (при закупівлі в оптових постачальників); торгової надбавки, самостійно визначеної роздрібним торговим підприємством, виходячи із планових витрат обігу, встановлених податків і неподаткових платежів, необхідного прибутку.

Відпускна ціна

Це ціна, що вживається підприємствами- виробниками в розрахунках зі своїми покупцями за продану продукцію. Встановлюється по домовленості сторін чи декларується в органи ціноутворення, що реєструють ці ціни. Виробники (продавці) мають право погоджувати з покупцями різний рівень цін на одну і ту ж продукцію (товар), виходячи з умов постачання, платежів, кон'юнктури ринку, сезонного попиту. На продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного вжитку і тарифи на послуги відпускні ціни формуються на основі планової собівартості, всіх видів встановлених податків і неподаткових платежів прибутку, з врахуванням якості продукції і кон'юнктури ринку. Така ціна складається на умовах франко-станція (порт, пристань) відправлення, по домовленості сторін можуть бути й інші умови доставки при одноміському постачанні франко – склад виробника. У випадках, коли підприємства- виробники при реалізації товарів надають покупцю знижку з встановленої ними вільної ціни, вона з врахуванням знижки буде вважатися вільною відпускною ціною на цю продукцію. Відпускні ціни на імпортну продукцію формуються на внутрішньому ринку оптовим покупцем, який її ввіз, виходячи з конкретної ціни, перерахованої по курсу, з врахуванням всіх витрат імпорту, встановлених податків і неподаткових платежів, комісійного збору, прибутку і кон'юнктури внутрішнього ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >