< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регульована ціна (тариф)

Це ціна, що встановлюється відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ціноутворення, або визначається суб'єктами ціноутворення (юридичною особою, підприємцем, органом державного управління) з врахуванням встановлених цим органом обмежень. При цьому регульована ціна може мати фіксовану або граничну величину. Регулювання ціноутворення – це вплив на процеси встановлення і застосування цін (тарифів) з боку держави шляхом застосування законотворчих, адміністративних, бюджетно-фінансових та інших заходів з метою стабілізації і стимулювання розвитку економіки країни, окремих галузей. Воно реалізується на основі форм прямого (адміністративного) і непрямого (через вплив на цінотворчі фактори шляхом проведення заходів в області грошово-кредитної, податкової, тарифної політики) регулювання. Пряме регулювання цін (тарифів) може здійснюватися шляхом встановлення фіксованих чи граничних цін, граничних торгових надбавок (націнок), знижок до цін, граничних нормативів рентабельності, які використовуються для визначення суми прибутку, що має включатися в регульовану ціну, а також шляхом декларування цін (тарифів), тобто їх реєстрації юридичними особами, які займають домінуюче становище на товарних ринках, у відповідних державних органах, що регулюють ціноутворення.

Гранична ціна

Ціна регульована. Її величина обмежена верхньою чи нижньою границею. Обмеження до регульованої ціни (тарифу), що встановлюють державні органи, які здійснюють регулювання ціноутворення в сфері кругообігу, називають граничною торговою надбавкою (націнкою, знижкою); а встановлений граничний показник відношення прибутку до витрат, показаний у відсотках, – граничним нормативом рентабельності.

Розрахункова ціна внутрішньофірмова

Це ціна, що використовується в товарообміні між підрозділами підприємства, в тому числі і в тих, що знаходяться в різних країнах. Такі ціни зазвичай помітно відрізняються від ринкових і вважаються конфіденційними (не розголошуються). Нерідко вони використовуються з метою маніпулювання прибутком і переказом їх у країну з більш "м'яким" податковим законодавством. Такі ціни менші за аналогічну продукцію національних фірм, що знижує обсяг податкообкладання, використовуються часто великими компаніями і виявляються податковими службами шляхом порівняння з ринковими цінами, розповсюджуються на технічно складні вироби, послуги і фінансові операції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >