< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якість товару

Суть і показники якості товару

Сутність якості продукції

Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, які показують рівень новизни, надійність і довговічність, економічність, ергономічність, естетичні, екологічні та інші споживчі властивості продукції, які дають їй здатність задовольняти обумовлені чи запропоновані потреби в системі виробничих відносин. Вимоги до якості продукції формуються споживачами (замовниками), розробниками, виробниками, а також державними органами (першість належить споживачам) і закріплюються у відповідних нормативно-технічних документах і угодах. Діюче законодавство визначає і юридично закріплює відносини учасників суспільного виробництва, які забезпечують якість науково-технічної, промислової, будівельної, сільськогосподарської та іншої продукції, транспортних, постачальницьких, торгових і інших видів робіт і послуг; передбачає захист прав і інтересів споживачів. Воно також повинно передбачати посилення господарського механізму, економічних важелів і стимулів на забезпечення того, що розробляється і виробляється, якості і конкурентоздатності продукції, що розробляється і виробляється, робіт і послуг в умовах ринкових відносин, розвитку конкуренції.

Якість продукції значною мірою залежить від якості її створення, тобто сукупності властивостей процесу створення продукції, які визначають відповідність цього процесу і його результатів встановленим вимогам (нормативною документацією, договором поставки). Якість створення продукції залежить також від сировини, матеріалів, комплектуючих елементів, праці розробників і виробників.

Якість праці, в свою чергу, залежить від її складності, кваліфікації працівників, відношення до праці. Показник якості праці – це кількісна характеристика властивості праці і її результатів, що складають їх якість.

Таким чином, властивість продукції – це її об'єктивна особливість, що проявляється при її створенні, експлуатації і споживанні, тобто при розробці і виробництві. Термін "експлуатація" частіше вживається до продукції, яка витрачає свій ресурс, а "споживання" – коли вона при використанні за призначенням витрачається сама.

Поділ властивостей продукції на технічні та економічні дуже умовний (неоднозначний тому, що одна і та ж властивість може характеризуватись технічними та економічними показниками. Наприклад, властивість "ремонтоздатність" – можна розглядати як вірогідність виконання ремонту в за даний час (технічний показник) чи як середню вартість ремонту (економічний).

Якісна і кількісна характеристика будь-яких властивостей чи станів продукції називається її ознакою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >