< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Включення курсу інформаційних систем та технологій у навчальні плани економічних спеціальностей державних вузів говорить про безумовну значущості інформаційної технології в діяльності економіста будь-якого профілю.

Ринкове реформування економіки, велика конкуренція товаровиробників, необхідність запобігання загроз фінансових ризиків вимагають від фахівців сучасних професійних якостей, підвищують відповідальність керівників за результативність і наслідки прийнятих рішень. У цих умовах стратегічної складової бізнесу стає стійка тенденція розвитку інформатизації процесів управління, а ефективність діяльності організації визначається застосуванням інноваційних методів та програмно-технічних засобів їх підгримки. Тому з кожним роком зростає потреба в інструментах, що автоматизують управлінські технології. Одночасно зростають вимоги до фахівців економічного профілю – менеджерів, бухгалтерів, аудиторів, працівників банків, фінансових і податкових служб, здатним адаптуватися до роботи в інформаційно- технологічному середовищі, що постійно оновлюється.

Майбутні керівники організацій повинні не тільки володіти необхідними знаннями, а й чітко усвідомлювати, що впровадження і використання інформаційних технологій мають ключове значення для забезпечення ефективної конкурентоспроможності організації, а рішення виникаючих проблем може досягатися лише надійно функціонуючою інформаційною системою, яка не тільки пронизує всі бізнес-процеси організації, але і здатна збирати і надавати для аналізу дані в режимі реального часу.

Дисципліна "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією" передбачає формування у майбутніх менеджерів, як теоретичних знань у галузі створення інформаційних систем і технологій для кваліфікованої взаємодії з представниками консалтингових фірм, постачальниками програмних продуктів, так і практичних навичок застосування інструментальних засобів для вирішення завдань управління в фінансово- господарській сфері.

Перша частина навчального посібника присвячена теоретичним та методичним питанням створення та функціонування інформаційних систем, їх найважливіших складових – автоматизованих робочих місць, нових інформаційних технологій, що включають електронні потоки документів, бази даних і знань, сховища даних і захист інформації. Для логічного поєднання теоретичного матеріалу та поліпшення його опанування студентами, навчальний посібник містить основи інформаційних систем та технологій, які вивчаються студентами освітньо-кваліфікованого рівня бакалавр.

Друга частина підручника містить опис технології практичного вирішення функціональних завдань для менеджерів організацій в умовах їх інформатизації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >