< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Еволюція інформаційних технологій

Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства. До теперішнього часу вона пройшла кілька еволюційних етапів, зміна яких визначалася головним чином розвитком науково-технічного прогресу, появою нових технічних засобів переробки інформації (табл. 4.3 – табл. 4.4).

Таблиця 4.3

Етапи розвитку інформаційних технологій, що виділяються за видами інструментарію технології:

Етап

Види інструментарію технології

Основна мета технології

1-й етап (до другої половини XIX ст.)

'Ручна" інформаційна технологія, інструментарій якої складали: перо, чорнильниця, книга. Комунікації здійснювалися ручним способом шляхом відправки через пошту листів, пакетів, депеш.

представлення інформації в потрібній формі

2-й етап (з кінця XIX ст.)

"Механічна" технологія, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон, диктофон, оснащена більш досконалими засобами доставки пошта.

представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами

3-й етап (40 – 60-і pp..

XX в.)

"Електрична" технологія, інструментарій якої складали: великі ЕОМ і відповідне програмне забезпечення, електричні друкарські машинки, ксерокси, портативні диктофони.

Акцент в інформаційній технології починає зміщуватись з форми представлення інформації на формування її змісту.

4-й етап (з початку 70-х pp..)

"Електронна" технологія, основним інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створені на їхній базі автоматизовані системи управління та інформаційно-пошукові системи, оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних комплексів.

Центр ваги технології ще більш зміщується на формування змістовної сторони інформації для управлінського середовища різноманітних сфер громадського життя, особливо на організацію аналітичної роботи. Проте був здобутий досвід формування змістовної сторони управлінської інформації і підготовлена фахова, психологічна і соціальна база для переходу на новий етап розвитку технології.

3-й етап (з середини 80-х pp..)

"Нова" ("Комп'ютерна") технологія, основним інструментарієм якої є ПК із широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення.

На цьому етапі відбувається процес персоналізації, що проявляється у створенні систем підтримки прийняття рішень певних спеціалістів. У зв'язку з переходом на мікропроцесорну базу суттєвим змінам піддаються і технічні засоби побутового, культурного та інших призначень.

Існує кілька точок зору щодо розвитку інформаційних технологій із використанням комп'ютерів, що визначаються різними ознаками поділу. Спільним для всіх підходів є те, що з появою персонального комп'ютера почався новий етап розвитку інформаційної технології. Основною метою стає задоволення персональних інформаційних потреб людини як для фахової сфери, так і для побутової.

Таблиця 4.4

Етапи розвитку інформаційних технологій

Розвиток інформатизації суспільства

1-й етап (до кінця 60-х pp..)

2-й етап (до кінця 70-х pp..)

3-й етап (з початку 80-х pp..)

4-й етап (з початку 90-х pp..)

Характеризується початком опрацюванням великих обсягів даних. Проблема цього етапу – обмежені можливості апаратних засобів

Характеризується поширенням ЕОМ. Проблема цього етапу – відставання програмного забезпечення від рівня розвитку апаратних засобів

Комп'ютер стає інструментом непрофесійного користувача, а інформаційні системи – засобом підтримки прийняття його рішень.

Проблемою цього етапу стає максимальне задоволення потреб користувача і створення відповідного інтерфейсу роботи в комп'ютерному середовищі

Створення сучасної технології інформаційних систем і комунікаційних зв'язків. Найбільш істотними проблеми цього етапує:

– укладання угод і встановлення стандартів, протоколів для комп'ютерного зв'язку;

організація доступу до стратегічної інформації;

– організація захисту і безпеки інформації.

Можливості комп'ютерної технології

1-й етап (з початку 60-х pp..)

2-й етап (з середини 80-х pp..)

3-й етап (з початку 90-х pp..)

Характеризується ефективним опрацюванням інформації при виконанні рутинних операцій з орієнтацією на централізоване колективне використання ресурсів обчислювальних центрів. Основним критерієм оцінки ефективності інформаційних систем була різниця між витраченими на розробку і зекономленими в результаті впровадження коштами. Основною проблемою (психологічною) на цьому етапі була погана взаємодія користувачів, для яких створювалися інформаційні системи, і розроблювачів через розходження їхніх поглядів і розуміння розв'язуваних проблем. Як наслідок цієї проблеми, створювалися системи, які користувачі погано сприймали і, незважаючи на їх достатньо великі можливості, не використовували повною мірою.

Характеризується появою персональних комп'ютерів. Змінюється підхід до створення інформаційних систем – орієнтація на індивідуального користувача для підтримки прийнятих ним рішень. Користувач зацікавлений у проведеній розробці, налагоджується контакт із розроблювачем, виникає порозуміння між обома групами спеціалістів. На цьому етапі використовується , як централізоване опрацювання даних, характерне для першого етапу, так і децентралізоване, що базується на розв'язанні локальних задач і роботі з локальними базами даних на робочому місці користувача.

Характеризується аналізом стратегічних Переваг у бізнесі і заснований на досягненнях телекомунікацію! ої технології розподіленого опрацювання інформації. Інформаційні системи мають за своєю метою не тільки у збільшенні ефективності опрацювання даних і допомоги керівнику, а допомогти організації вистояти в конкурентній боротьбі та отримати максимальний прибуток.

Опрацювання інформації за видами задач і процесів

1-й етап (60 – 70-ті pp..)

2-й етап (з 80-х pp..)

Опрацювання даних в обчислювальних центрах у режимі колективного користування. Основним напрямком розвитку інформаційної технології була автоматизація операційних рутинних дій людини.

Створення інформаційних технологій, спрямованих на вирішення стратегічних завдань

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >