< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Телекомунікаційні інформаційні технології

Організаційно та функціонально фінансові установи являють собою ієрархічну структуру із суворим розподілом зверху вниз на рівні управління структурними підрозділами і підпорядкуванням підрозділів більш низького рівня вищим. На самому низькому рівні є установи місцевого рівня, що підпорядковані установам регіонального або територіального рівня, які, в свою чергу, підпорядковані рівню головному або республіканському. Для забезпечення своєчасного управління такою структурою та її функціонування виникає необхідність передачі інформації на великі відстані. Для передачі інформації на великі відстані існують засоби телеобробки [3,6].

Телеобробка – це обробка інформації, що надходить в систему обробки даних з робочих станцій віддалених користувачів (абонентів) та керування передачею даних по каналах зв'язку між ними і комп'ютером.

За способом організації телеобробка інформації поділяється на: системну у рамках однієї обчислювальної системи та мережеву, коли багато систем можуть об'єднуватися навколо однієї головної.

Система телеобробки інформації – це комплекс технічних та програмних засобів, направлений на прийом, передачу та обробку інформації віддалених користувачів.

До технічних засобів телеобробки відносять:

 • 1) робочі станції користувачів;
 • 2) мережеві адаптери – засоби узгодження каналу зв'язку з комп'ютером, мультиплексори для розгалуження мережі передачі даних;
 • 3) канали зв'язку: комутовані, виділені, радіо, супутникові тощо;
 • 4) засоби передачі даних: модеми (модулятор – демодулятор сигналу), засоби захисту, підсилення сигналу;
 • 5) мережеві маршрутизатори, концентратори;
 • 6) центральний комп'ютер або сервер обробки та збереження інформації користувачів.

До програмних засобів відносяться:

 • 1) операційні системи (наприклад, WindowsNT, Unix);
 • 2) мережеві системи (наприклад, NovelNetWaer);
 • 3) програмне забезпечення для керування адаптерами, контролерами, модемами – драйверами;
 • 4) прикладне програмне забезпечення, що реалізує виконання конкретної функції інформаційної системи на робочому місці користувача чи центральному комп'ютері.

В епоху активного розвитку комп'ютерних мереж виникла необхідність пошуку нових методів передачі інформації на великі відстані між двома або більше користувачами. Внаслідок цього виникло декілька типів мереж передачі даних для побудови на їх основі глобальних комп'ютерних мереж. В теперішній час можна виділити три типи мереж передачі даних:

 • 1. Мережа комутації каналі вбудується на встановленні фізичного і нерозривного з'єднання на весь сеанс роботи користувачів або їх програмного забезпечення (прикладом, може бути автоматична телефонна мережа).
 • 2. Мережа комутації повідомлень є подальшим розвитком мереж комутації каналів. У даному випадку з'єднання встановлюється тільки на час передачі повідомлення, яке за цей час передається в повному обсязі. За один сеанс з'єднання може бути передано і декілька повідомлень в тому випадку, коли їх маршрути збіглися в одній точці мережі (прикладом може бути система електронної пошти OCUNIX).
 • 3. На основі можливостей двох попередніх типів мереж були запропоновані мережі комутації пакетів,які відомі сьогодні під назвою Х.25 (від назви протоколу роботи). В основу даного типу мереж покладено метод розподілення повідомлення на невеликі частинки, що назвали пакетами, кожний з яких передається окремо і незалежно від інших. При цьому кожен пакет може передаватися за різними маршрутами. Мережі комутації пакетів мають такі переваги:
  • – забезпечується висока швидкість передачі повідомлень.
  • – наявність альтернативних маршрутів передачі гарантує доставку пошти завжди.
  • – не потребує потужної техніки для обробки інформації.
  • – достатня система контролю та корекції помилок при передачі даних.
  • – економія каналів передачі даних.
  • – прозорість з точки зору передачі інформації.
  • – забезпечення інтерактивної (в реальному часі) взаємодії абонентів і робочих станцій.
  • – гарантованість доставки повідомлень.

Транспортний рівень мережі Х.25 вперше виник у США для забезпечення обміну інформацією між науково-дослідними інститутами. Фактично вона заклала основи для глобальної мережі Internet. Сьогодні стандарт протоколу Х.25 використовується національною мережею України – УкрПак, Росії – РосПак, США – SPRINT (450 тис. користувачів), Німеччина DATEX-R – (50 тис. користувачів).

Ще одним сучасним стандартом електронного обміну повідомленнями в світі є протокол Х.400. Стандарт Х.400 – це стандарт електронного обміну повідомленнями, що має універсальне значення для організації різних прикладних систем: електронної пошти, служб передачі повідомлень EDIFACT, служб обміну документами на підприємствах.

Базовий протокол Х.400 визначає поняття:

 • 1) агент користувача – програма, що підключає робочу станцію кінцевого користувача до телекомунікаційної системи;
 • 2) агент передачі повідомлень – апаратно-програмний комплекс, що забезпечує передачу повідомлень в мережі;
 • 3) сховище повідомлень – тимчасове сховище (на зразок поштового відділення, з якого повідомлення відправляються та куди надходять), тобто тимчасово зберігаються, поки не будуть доставлені;
 • 4) зона приватного управління – частина мережі, що належить до приватного сектору власності;
 • 5) зона адміністративного – частина територіальної мережі, що належить телекомунікаційній компанії.

З точки зору надійності та безпеки стандарт протоколу Х.400 забезпечує:

 • 1) цілісність – гарантування відсутності помилок при передачі;
 • 2) конфіденційність – неможливість несанкціонованого розкриття повідомлення;
 • 3) підтвердження дійсності – контроль, перевірка відправника повідомлення;
 • 4) захист – наявність мітки, що інформує, як поводитися з повідомленням;
 • 5) гарантія доставки – виключення для відправника можливості заперечення факту відправлення, а отримувача – факту отримання;
 • 6) повідомлення про пошту, яка не може бути доставлена – тобто клієнт отримує зворотне повідомлення про неможливість доставки повідомлення у випадках відсутності адресата тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >