< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Електронна комерція в організаціях

Сутність електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства.

Сучасний період розвитку національної економіки характеризується посиленням конкуренції між суб'єктами комерційної діяльності, що обумовлює необхідність оперативного реагування на зміни ринку товарів і послуг та швидкого і ефективного здійснення комерційних операцій. Перспективним напрямком ведення сучасного інтерактивного бізнесу в умовах жорсткої конкуренції стала електронна комерція, яка охоплює всі види торгівлі через Internet.

Основні моделі електронної комерції все частіше використовуються для купівлі-продажу товарів та послуг та широко входять у сферу комерційної діяльності. Інструментарієм електронної комерції є сучасні Web-технології, що

базуються на використанні засобів мережі Internet та служби WorldWideWeb (WWW) у сфері бізнесу.

Електронна комерція (від англ, e-commerce) – це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.

До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (англ. Electronis Data Interchange, EDI), електронний рух капіталу (англ. Electronic Funds Transfer, EFS), електронну торгівлю (англ. E-Trade), електронні гроші (Е- Cash), електронний маркетинг (англ. E-Marketing), електронний банкінг (англ. E-Banking), електронні страхові послуги (англ. E-Insurance) тощо [2, 16, 20].

Види електронної комерції:

– Бізнес-до-бізнесу (В2В).

В2В електронна комерція – це електронна комерція між компаніями. Це тип електронної комерції, що має справу з відносинами між видами комерційної діяльності. Приблизно 80% електронної комерції належать до цього типу, і більшість експертів пророкує, що В2В електронна комерція продовжить поширюватися швидше ніж В2С. Більше загальні В2В приклади й кращі практичні моделі: IBM, Hewlett Packard, Cisco and Dell.

Бізнес-до-споживача (B2C).

Електронна комерція бізнес-до-користувача, або торгівля між компаніями й споживачами, включає збирання інформації клієнтами; купівлю фізичних речей чи інформаційних/електронних товарів; і, для інформаційних товарів, одержування товару (програми, електронної книги) по електронній мережі. Це друга по величині й найперша форма електронної комерції. Приклади В2С моделей – мережні компанії продажу в роздріб типу Amazon.com, Drugstore.com, Beyond.com. В2С електронна комерція зменшує ціну угод (особливо ціну пошуку), збільшуючи доступ споживачів до інформації й дозволяючи споживачам знайти саму конкурентоспроможну ціну за товар або послугу. В2С елекіронна комерція також зменшує ринкові бар'єри входу, тому що вартість створення й розкручування сайту набагато менша ніж установка структури фірми. У випадку інформаційних товарів, В2С електронна комерція ще привабливіша, тому що це зберігає фірми від факторингу в додатковій вартості фізичної мережі розподілу. Крім того, для країн із зростаючою кількістю користувачів Internet, поставка інформаційних товарів стає усе більше й більше доступною.

Споживач-до-споживача (С2С).

Електронна комерція споживач-до-споживача або С2С – торгівля між приватними індивідуумами або споживачами. Цей тип електронної комерції характеризований ростом електронних ринків і мережних аукціонів, особливо у вертикальних галузях промисловості. С2С можливо має найбільший потенціал для того, щоб розвивати нові ринки. Цей тип електронної комерції входить принаймні в три форми:

 • 1) аукціони накшталт eBay, що дозволяє інтерактивно пропонувати ціну в реальному масштабі часу;
 • 2) однорангові системи, типу моделі Napster (протокол спільного використання файлів між користувачами в системах типу IRC) і пізніші моделі обміну грошей;
 • 3) оголошення тематичних категорій у портальних сайтах типу Тематичних категорій Excite і еWanted (діалоговий, мережний ринок, де покупці і продавці можуть вести переговори).
 • – Мобільна торгівля (m-commerce).

Мобільна торгівля – закупівля й продаж товарів і послуг через бездротову технологію, тобто, кишенькові пристрої типу мобільних телефонів і особистих цифрових помічників.

Приклади реалізації можливостей електронного комерції:

1. Віртуальні аукціони.

Віртуальні аукціони дають користувачам можливість не тільки реалізовувати товари і послуги через Інтернет, але і проводити їхні тестові продажі. Компанії можуть використовувати віртуальні аукціони як інструмент маркетингової оцінки, за допомогою якого можна визначити величину первинного попиту і ринкову ціну для нового продукту.

2. Інтернет-трейдінг.

Суб'єкти електронної торгівлі які дозволяють клієнтам (банками або брокерськими компаніями) здійснювати покупку/продаж цінних паперів та валюти в реальному часі використовуючи мережу електронного обміну даними.

3.йІнтернет-банкінг.

Сфера електронної комерції, що створюється та підтримується банківськими структурами і призначена для здійснення через мережу всіх стандартних банківських операції, які можуть бути виконані клієнтом в офісі банку, за винятком операцій з готівкою.

Перспективи використання Інтернет-банкінгу:

 • – здійснення комунальних платежів;
 • – виконання грошових переказів на будь-який рахунок в будь-якому іншому банку;
 • – виконання грошових переказів в оплату рахунків за товари, у тому числі куплені через web-магазини;
 • – здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти;
 • – ведення рахунку пластикової карти;
 • – відкриття рахунку, одержання інформації про його стан тощо;
 • – одержання інших послуги: підписку на журнали і газети тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >