< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

Інформаційні технології обробки даних

Інформаційна технологія обробки даних призначена для розв'язання добре структурованих задач, по яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та інші стандартні процедури їх опрацювання. Ця технологія застосовується на оперативному рівні управління в діяльності персоналу невисокої кваліфікації з метою автоматизації деяких рутинних постійно повторюваних операцій управлінської праці. Тому впровадження інформаційних технологій і систем на цьому рівні істотно підвищить продуктивність праці персоналу, звільнить його від рутинних операцій. На рівні операційної діяльності вирішуються такі завдання:

 • – обробка даних про операції, що здійснюються фірмою;
 • – створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі;
 • – отримання відповідей на будь – які поточні запити й оформлення їх у вигляді паперових документів або звітів.

Існує декілька особливостей, пов'язаних з обробкою даних, що відрізняють дану технологію від усіх інших [7, 11, 19]:

 • 1) виконання в організації необхідних задач по обробці даних. Кожній організації законом наказано мати і зберігати дані про свою діяльність, які можна використовувати як засіб забезпечення і підтримки контролю організації. Тому в будь-якій організації обов'язково повинна бути інформаційна система обробки даних і розроблена відповідна інформаційна технологія;
 • 2) вирішення тільки добре структурованих задач, для яких можна розробити алгоритм;
 • 3) виконання стандартних процедур обробки. Існуючі стандарти визначають типові процедури опрацювання даних і регламентують їхнє дотримання організаціями усіх видів;
 • 4) виконання основного обсягу робіт в автоматичному режимі з мінімальною участю людини;
 • 5) використання деталізованих даних. Записи про діяльність організації мають детальний характер, що допускає проведення ревізій. У процесі ревізії діяльність організації перевіряється хронологічно від початку періоду до його кінця і від кінця до початку;
 • 6) акцент на хронологію подій;
 • 7) вимога мінімальної допомоги у вирішенні проблем з боку спеціалістів інших рівнів.

На рис. 6.1 представлені основні компоненти інформаційної технології обробки даних. Наведемо їх характеристики:

 • 1) збір даних. У міру того, як організація виробляє продукцію або послуги, кожна її дія супроводжується відповідними записами даних. Зазвичай дії фірми, що зачіпають зовнішнє оточення, виділяються особливо як операції, вироблені організацією.
 • 2) обробка даних. Для створення з вхідних даних інформації, що відображає діяльність організації, використовуються такі типові операції: класифікація або угруповання. Первинні дані зазвичай мають вигляд кодів, що складаються з одного або декількох символів. Ці коди, які виражають певні ознаки об'єктів, використовуються для ідентифікації та групування записів.
 • 3) інші види обробки даних: сортування, за допомогою якого упорядковується послідовність записів; обчислення, що включає арифметичні і логічні операції. Ці операції, що виконуються 'над даними, дають можливість отримувати нові дані; агрегування (або укрупнення), що служить для зменшення кількості даних і реалізоване в формі розрахунків підсумкових або середніх значень.
 • 4) зберігання даних. Багато даних на рівні операційної діяльності необхідно зберігати для наступного використання або тут же, або на іншому рівні. Для їх зберігання створюються бази даних.
 • 5) створення звітів (документів). В інформаційній технологи обробки даних необхідно створювати документи для керівництва і працівників організації, а також для зовнішніх партнерів. При цьому документи можуть створюватися як за запитом або у зв'язку з проведеною операцією, так і періодично наприкінці кожного місяця, кварталу або року [4].

Основні компоненти інформаційної технології обробки даних

Рис. 6.1 .Основні компоненти інформаційної технології обробки даних

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >